Scopul proiectului:
Îmbunătăţirea cadrului European de prescriere a infracţiunilor de corupţie prin dezvoltarea de linii directoare privind bunele practici în materie şi promovarea acestora în 12 state membre ale UE. Obiectivele proiectului sunt:

  • Oferirea unei imagini globale asupra mecanismelor actuale şi a factorilor de influenţă, precum şi a contextul în care acestea operează, ducând la dezvoltarea unui corp de cunoştinţe comprehensiv şi integrat precum şi a unor bune practici în privinţa prescrierii faptelor de corupţie. Aceasta presupune efectuarea unui sondaj la nivelul UE, precum şi a unei analize aprofundate pentru fiecare dintre cele 12 state membre implicate în proiect.
  • Promovarea bunelor practici către principalii stakeholderi, incluzând, printre alţii, iniţiatorii de politici publice, instituţiile guvernamentale, sectorul privat şi alte ONG-uri. Obiectivul va fi urmărit printr-o serie de întâlniri la nivel naţional cu aceştia, activităţi de diseminare şi lansarea internaţională a raportului de bune practici.
  •  

Perioada de implementare:
Ianuarie 2010 – Iunie 2011

Parteneri:
Transparency Interational Secretariat
Transparency International Austria
Transparency International Bulgaria
Transparency International Republica Cehă
Transparency International Franţa
Transparency International Grecia
Transparency International Ungaria
Transparency International Irlanda
Transparency International Italia
Centro de Investigaco e Estudos de Sociologia Portugalia
Transparency International Slovacia
Transparency International Lituania

Rezultatele proiectului:

Rolul organizaţiei:
TI Romania va fi implicată în toate activităţile proiectului:

  • Crearea de termeni de referinţă comuni pentru analiza prescripţiei infracţiunilor de corupţie precum şi a contextului de operare a acestora.
  • Realizarea unui sondaj pe bază de chestionar în toate statele membre UE pentru oferirea unei viziuni globale asupra legislaţiei-cheie şi a problemelor comune (input în metodologia de cercetare).
  • Analiza aprofundată a prescripţiei infracţiunilor de corupţie şi a contextelor în care acestea operează în 12 state membre UE (analiza asupra României).
  • Împărtăşirea şi discutarea rezultatelor analizelor derulate la nivel naţional precum şi a celor mai bune practici în materia prescripţiei din alte state UE şi non-UE la o masă rotundă cu experţi în materie.
  • Promovarea raportului de bune practici prin activităţi precum întâlniri cu iniţiatorii de politici publice şi asociaţii ale oamenilor de afaceri, apariţii media, articole, website-uri, evenimente/seminarii adiţionale, prezentări (inclusiv organizarea unei mese rotunde cu participanţi internaţionali la Bucureşti).

Costul (total) al proiectului:
473.325,75 EUR

Finanţatori:
Comisia Europeană, Directorate General Justice, Freedom and Security