Obiective:
Proiectul are ca obiectiv creşterea conştientizării profesioniştilor din sistemul judiciar, cu privire la rolul pe care aceştia îl au în protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. În acest scop, va fi derulată o amplă cercetare comparativă cu privire la aplicarea unui instrument judiciar de protecţie specific – excluderea din achiziţiile publice ca sancţiune adiţională prevăzută de legislaţia penală. Cercetarea se derulează în 4 state membre ale UE: Grecia, Italia, Lituania şi România.

Perioada de implementare:
01 ianuarie – 31 decembrie 2017

Rezultate:

  • 4 rapoarte de analiză despre practica judiciară în aplicarea sancţiunii adiţionale – excluderea de la achiziţiile publice, analizele fiind elaborate la nivel national în Grecia, Italia, Lituania şi România
  • 4 seturi de recomandări şi/sau bune practice cu privire la aplicarea sancţiunii adiţionale – excluderea de la achiziţiile publice, precum şi impactul estimat în privinţa protejării intereselor financiare ale UE
  • un raport comparativ despre practica judiciară în aplicarea sancţiunii adiţionale – excluderea de la achiziţiile publice, precum şi impactul estimat în ceea ce priveşte protejarea intereselor financiare ale UE
  • o propunere de politică publică, incluzând recomandări în vederea consolidării rolului sistemului judiciar în protejarea intereselor financiare ale UE
  • un eveniment de lansare a raportului comparativ şi policy paper

Buget estimat:
61.660 euro

Finanţator:
Comisia Europeană prin Programul UE Hercule III (2014-2020).

Eveniment de lansare a raportului privind “Rolul preventiv al sistemului judiciar în protejarea intereselor financiare ale UE”

Transparency International Romania în parteneriat cu Comitetul Economic şi Social European lansează raportul şi propunerea de politică publică privind “Rolul preventiv al sistemului judiciar în protejarea intereselor financiare ale UE”.

Evenimentul va avea loc miercuri, 29 noiembrie 2017, de la ora 14.00 la 17.00, la sediul CESE, camera TRE 7701, Trèves Building, nr.74, etaj 7, Bruxelles.

Pe agenda dezbaterii se vor regăsi următoarele subiecte:

  • Importanţa luptei împotriva corupţiei în sectorul privat, în vederea asigurării eficientizării investiţiilor publice
  • Rezultatele cercetării şi concluziile analizei comparative în practica judiciară privind aplicarea sancţiunilor adiţionale – excluderea de la procedurile de achiziţii publice şi impactul estimat în ceea ce priveşte protejarea intereselor financiare ale UE
  • Recomandările cuprinse în propunerea de politică publică privind consolidarea rolului sistemului judiciar în protejarea intereselor financiare ale UE.

Evenimentul este parte a proiectului “Rolul preventiv al sistemului judiciar în protejarea intereselor financiare ale UE – o analiză comparativă pentru o performanţă îmbunătăţită”, finanţat de Comisia Europeană prin Programul UE Hercule III (2014-2020). Proiectul are ca obiectiv creşterea conştientizării profesioniştilor din sistemul judiciar cu privire la rolul pe care aceştia îl au în protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. În acest scop, a fost derulată o amplă cercetare comparativă cu privire la aplicarea unui instrument judiciar de protecţie specific – excluderea din achiziţiile publice ca sancţiune adiţională prevăzută de legislaţia penală.

 descarca  descarca

The preventive role of the judiciary in protecting the financial interest of the European Union
- a comparative analysis for improved performance -

Comparative Report

The preventive role of the judiciary in protecting the financial interest of the European Union
- a comparative analysis for improved performance -

Policy paper

 

Documente de lucru [arhiva PDF]