Scopul proiectului:

 Scopul proiectului este de a identifica şi evalua percepţia magistraţilor asupra gradului de independenţă profesională, precum şi asupra cauzelor şi circumstanţelor de natură a influenţa în mod negativ sau pozitiv independenţa justiţiei. Această cercetare serveşte ca bază pentru adoptarea unor măsuri eficiente de consolidare a independenţei şi responsabilităţii magistraţilor şi pentru eliminarea aspectelor negative care se manifestă la nivelul sistemului de justiţie din România.

Rezultatele proiectului:

  • Stabilirea percepţiei magistraţilor asupra nivelului de independenţă a sistemului judiciar;
  • Identificarea cauzelor şi a factorilor care genereaza imixtiunile şi natura presiunilor exercitate asupra sistemului judiciar;
  • Identificarea progreselor înregistrate în domeniu, pe baza comparaţiei cu studiul „Percepţia magistraţilor asupra independenţei sistemului judiciar”, executat de Asociaţia Română pentru Transparenţă în 2006, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii;
  • Propuneri pentru creşterea gradului de independenţă în exercitarea atribuţiilor jurisdicţionale de către magistraţi.
  • "Studiu privind perceptia magistratilor asupra independentei sistemului judiciar - 2006"

Rolul organizaţiei dvs. (organizaţie principală, partener) şi nivelul de implicare în proiect:

Asociaţia Română pentru Transparenţă este organizaţia principală care realizează această cercetare, la solicitarea Consiliului Superior al Magistaturii.

Costul proiectului: 

          54. 450 EURO

Finanţatorii proiectului:

         Consiliul Superior al Magistraturii