17 Decembrie 2014
Bld. Nicolae Bălcescu, nr. 21, et. 2, București

În data de 17 decembrie 2014, Transparency International România a organizat Masa rotundă “Procedura confiscării. Provocări actuale”, la Sediul Transparency International Romania, eveniment derulat pentru identificarea lacunelor legislative în implementarea procedurii de confiscare și formularea de recomandări în vederea reducerii acestora; dezvoltarea şi punerea în aplicare a unor iniţiative specifice de advocacy în ceea ce priveşte vulnerabilitățile identificate.


Data publicare: 16/12/2014