10 martie 2021

Bucureşti

Comunicat de presă

37 de recomandări de care Ministerul Justiției trebuie să țină cont în viitoarea Strategie Națională Anticorupție

 

Transparency International Romania a transmis miercuri, 10 martie 2021, o scrisoare deschisă adresată ministrului Justiției, în care sunt prezentate 37 de recomandări punctuale pentru elaborarea viitoarei Strategii Naționale Anticorupție.

Transparency International Romania a sprijinit elaborarea, implementarea și monitorizarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020, fiind parte din platforma de cooperare a societății civile, coordonată de Ministerul Justiției. Totodată, pe baza activităților derulate, inclusiv prin interacțiunea cu instituțiile publice și mediul privat, TI-Romania a putut face o analiză obiectivă a modului în care au fost înțelese și aplicate în ultimii cinci ani prevederile din SNA.

Principalele constatări ale TI-Romania cu privire la implementarea SNA 2016-2020:

 • nu a existat o abordare unitară la nivelul instituțiilor publice sau private cu privire la necesitatea punerii în aplicare a unor măsuri concrete de prevenire și combatere a corupției;
 • mijloacele electronice sunt prea puțin utilizate pentru prevenirea corupției sau detectarea timpurie a incidentelor de integritate;

 • componenta de prevenire a corupție rămâne slabă și nu a fost suficient dezvoltată prin implementarea SNA.

Consecventă principiilor și rolului de think thank asumat la nivel național, Transparency International Romania propune o serie de recomandări generale și 37 de recomandări punctuale de care Ministerul Justiției să țină cont în elaborarea următoarei Strategii Naționale Anticorupție. Printre aceste recomandări se numără:

 • standardizarea procedurilor administrative în administrația publică centrală și locală;
 • transparentizarea dialogului dintre sectorul public și societatea civilă, prin creșterea importanței Registrului Unic de Transparență a Intereselor (RUTI);
 • implementarea programului de digitalizare a ANAF;
 • transpunerea Directivei Europene privind Avertizarea de Integritate, în dialog cu societatea civilă și mediul privat;
 • elaborarea unui registru național de conformitate pentru întreprinderi și cetățeni, registru care să centralizeze într-o manieră ușor de înțeles toate obligațiile pe care întreprinderile și cetățenii le au în raport cu instituțiile publice;
 • stabilirea şi implementarea unui nivel minim pentru măsurile anticorupție pe care fiecare companie trebuie să le pună în aplicare.
 • includerea tematicilor legate de etică, integritate, conformitate, în programele şcolare de educație pentru societate și în programele de educație academică (universitară).
   

Toate recomandările TI-Romania sunt disponibile în Scrisoarea adresată ministrului Justiției, prezentată atașat acestui e-mail și pe site-ul www.transparency.org.ro.

Transparency International Romania își exprimă încrederea că Ministerul Justiției va da curs acestor recomandări, ele fiind menite să asigure o eficiență sporită în îndeplinirea misiunii SNA. Totodată ne exprimăm disponibilitatea de a participa la consultări și dezbateri cu privire la noua strategie și de a pune la dispoziția Ministerului Justiției expertiza noastră pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a măsurilor aferente implementării Strategiei Naționale Anticorupție.

 


În cei peste 20 de ani de activitate, Transparency International Romania a contribuit la înfiinţarea/consolidarea unor instituţii publice precum ANI, DGA, DNA; a elaborat peste 40 de politici publice, inclusiv cea privind protecția avertizorilor de integritate. Totodată a elaborat și implementat standarde de etică şi integritate pentru sectorul public şi mediul de afaceri. Suntem consecvenți principiilor care ne ghidează în activitatea noastră: integritate, imparțialitate, responsabilitate, profesionalism.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: Georgeta Filip, specialist relaţii publice Transparency International Romania, e-mail: georgeta.filip@transparency.org.ro


  Scrisoare deschisa catre Ministrul Justitiei
Data publicare: 11/03/2021