Referitor la dezbaterea publică declanşată de publicarea recentă a stenogramelor unor convorbirilor telefonice în mass-media, din punctul nostru de vedere, într-un stat de drept: 

  1. Publicarea stenogramelor pune în evidenţă intervenţia inacceptabila a unor patroni de media în activitatea jurnalistică afectând libertatea de expresie si dreptul publicului la informare corecta, ambele garantate de Constituţie
  2. Dezvăluirea de către Parchet către media a discuţiilor telefonice purtate de nişte persoane particulare, fără legătură cu fapta penală, constituie o ilegalitate, aducând atingere dreptului la viată privată precum şi a dreptului la imagine a persoanei; astfel de interceptări se arhivează la sediul parchetului (art.91ind.1, alin4) urmând a distruse la soluţionarea definitivă a cauzei
  3. Nu se folosesc drept pretext dosare penale în lucru ori la instanţă pentru ca, prin intermediul lor, să poată fi lovite, pe criterii de moralitate, şi alte persoane. A păstra înregistrarea, a face transcrierea a strecura în spaţiul public discuţiile care reliefează opiniile şi acţiunile politice (chiar imorale fiind) ale unor persoane este exemplul de manual de pervertire politică a instituţiilor statului. Aceste instrumente sunt folosite şi în alte cazuri, fiind afectat principiul libertăţilor constituţionale, indiferent de subiecţii la care se face referire, prin utilizarea abuzivă a pârghiilor de putere.
  4. Atragem atenţia parlamentarilor şi factorilor de decizie in aprobarea strategie naţionale de securitate că publicarea stenogramelor nu poate fi invocată ca argument care să justifice, nici chiar acum, menţinerea campaniilor media ca vulnerabilitate la adresa siguranţei naţionale, fapt ce constituie deja o plângere adresată Comisiei de petiţii a Parlamentului European. O ironie a situaţiei este aceea că, chiar prin sprijinul presei, Strategia de securitate naţională ar putea să treacă acum de Parlament, deşi părea blocată.

 

Codul de procedură penală este strict, nu are nuanţe, nu are a bucura opinia publică, nu dă sentinţe morale, ci are rolul de a asigura cadrul de înfăptuire a justiţiei în condiţii de constituţionalitate şi legalitate.

În schimb controlul de moralitate ar trebui să fie făcut constant de către organizaţiile civice, asociaţii ale juriştilor şi asociaţiile profesionale de jurnalişti, indiferent de care trust media este vorba şi indiferent de partidul de guvernamânt. Pentru că un câine de pază autentic nu poate fi astăzi lup şi mâine pechinez, în funcţie de circumstanţe.

Este inadmisibilă şi pasivitatea organelor statului care trebuie să reacţioneze la modul de instrumentare al instrucţiei penale, pentru apărarea ordinii constituţionale şi îndeplinirea funcţiilor lor, indiferent de circumstanţele politice. Consiliul Superior al Magistraturii ar fi avut ocazia să se autosesizeze cu privire modul în care unii magistraţi care ar fi trebuit să asigure respectarea prevederilor codului de procedură penală

1 ] au acţionat., ignorând subiectul pe ordinea a şedinţei de astăzi.

 

Nici Parchetul General nu se simte vizat de deschiderea unei investigaţii în baza următorului în baza prevederilor legale [ 2 ] existente în raport cu aceste fapte. Constatăm că România se află în delicata poziţie de a nu mai respecta criteriile politice de la Copenhaga, constatare bazată pe probele produse chiar de către autorităţile statului şi de inacţiunea instituţiilor care au fost create cu rolul de garant.

Solicităm Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei să ia în analiză acest studiu de caz şi să emită un punct de vedere din perspectiva convenţiilor Consiliului, referitor la cenzura presei, proiectul Strategiei de naţionale de securitate şi cu privire la funcţionarea instituţiilor judiciare din Romania.

Agenţia de Monitorizare a Presei – Mircea Toma
Asociaţia Pro Democraţia – Cristian Pârvulescu
Centrul de Resurse Juridice – Georgiana Iorgulescu
Transparency International România – Victor Alistar

[ 1 ] - art.91 ind.2, alin4 prevede „convorbirile sau comunicările interceptate şi înregistrate care nu privesc fapta ce formează obiectul cercetării sau nu contribuie la identificarea ori localizarea participanţilor se arhivează la sediul parchetului, în locuri speciale, în plic sigilat, cu asigurarea confidenţialităţii[…]”

[ 2 ] - Cod Penal art. 249 prevede „încălcarea din culpă, de către un funcţionar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat […] sau o pagubă patrimoniului acesteia ori o vătămare importantă intereselor legale ale unei persoane […]".

 


Data publicare: 21/10/2010