Peste 30 de persoane au participat la prima sesiune derulată la Consiliul Județean Sibiu, în perioada 09 – 13 decembrie 2019, pe teme privind etica, integritatea și prevenirea corupției la nivelul administrației. Printre cursanți s-au numărat atât funcționari publici din cadrul CJ Sibiu,cât și angajați și personal contractual din instituții aflate în subordinea CJ.

Cursurile sunt susținute de formatori Transparency International România, în cadrul proiectului „Să spunem NU corupției”, Cod SIPOCA: 439/SMIS: 118759.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea capacitații administrative a Consiliului Județean Sibiu de a crește integritatea și de a preveni corupția, prin dezvoltarea și implementarea unui standard de integritate, prin dezvoltarea și implementarea unui mecanism de cooperare cu societatea civilă și prin creșterea nivelului de educație anticorupție a personalului din cadrul instituției.

Proiectul „Să spunem NU corupției” este implementat de CJ Sibiu în parteneriat cu Transparency International România și este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.


 

Mai multe informații sunt disponibile pe site-urile celor două instituții partenere: www.cjsibiu.ro și www.transparency.org.ro


Data publicare: 19/12/2019