Anunt de presa

23 ianuarie 2023

Ateliere de lucru pentru consultarea stakeholderilor de la nivel local în cadrul proiectului Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă

În cadrul proiectului Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă organizăm 3 ateliere de lucru care vor reuni stakeholderi de la nivel local cu scopul de a dezvolta un mecanism de consultare funcțional.

Ateliere de lucru vor fi organizate în așa manieră încât să consulte reprezentanți ai Primăriei Municipiului Aiud, ai organizațiilor neguvernamentale de la nivel local și parteneri sociali. Astfel că, prima întâlnire va aduce la masa dezbaterilor reprezentanți din compartimente de interes din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, cea de-a doua întâlnire va reuni reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale de la nivel local, iar cel de-al treilea atelier va fi organizat în format mixt, atât cu ONG-uri, cât și cu membri ai partenerilor sociali de la nivel local.

Primul atelier de acest fel va avea loc în data de 30 ianuarie 2023, iar experții Asociației Română pentru Transparență | Transparency International Romania vor prezenta documentele primare elaborate privind mecanismul de consultare de la nivel local, însemnând documentul de design al mecanismului, propunerea de procedură de lucru pentru Grupul Consultativ pentru Dezvoltare Locală, etc. Ateliere de lucru se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

Asociația Română pentru Transparență | Transparency International Romania implementează în perioada august 2022 – septembrie 2023 proiectul Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă, SIPOCA 947/MySMIS 151484.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității a minimum 40 de organizații non-guvernamentale și parteneri sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, prin elaborarea și implementarea unor mecanisme și proceduri de interacțiune cu autorități publice locale, precum și prin instruire specializată și networking.

La finalul  proiectului Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă sunt așteptate următoarele rezultate:

  • un mecanism de consultare la nivel local denumit Grup Consultativ pentru Dezvoltare Locală (CDL) elaborat în cadrul proiectului și implementat în parteneriat cu Primăria Municipiului Aiud.
  • minimum 80 de reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali certificați la finalul sesiunilor de instruire.
  • două proceduri de interacțiune a ONG-urilor cu autoritățile publice locale, elaborate.
  • un ghid ca instrument de monitorizare și evaluare independentă a politicilor și strategiilor la nivel.

Valoarea totală a proiectului: 424.197,11 lei, din care 415.713,18 lei total fonduri nerambursabile.

Proiectul Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

 


Data publicare: 23/01/2023