Business Integrity Country Agenda

Un proiect important pentru România în perspectiva 2030

 

Gândit ca o acţiune colectivă pentru promovarea integrităţii în mediul de afaceri din România, pe termen mediu şi lung, proiectul Business Integrity Country Agenda (BICA) contribuie semnificativ la conturarea unor documente strategice importante la nivel național, inclusiv Strategia Națională Anticorupție.

Prin activităţile derulate în ultimii doi ani, echipa de proiect a reuşit să creeze cadrul necesar pentru ca stakeholderi reprezentativi din mediul de afaceri, administrația publică și societatea civilă să dezbată împreună idei şi soluţii pentru a definitiva o agendă de reforme menite să îmbunătățească integritatea în afaceri. Deşi a fost implementat într-o perioadă cu multe provocări, generate inclusiv de pandemia de COVID-19, obiectivele propuse prin proiect au fost îndeplinite cu succes.


Principalele rezultate:

  • Raportul de cercetare Business Integrity Country Agenda în România, document care asigură informaţiile necesare pentru consolidarea integrităţii în mediul de afaceri, precum şi recomandări cheie în vederea îmbunătăţirii situaţiei existente la nivel național.

Raportul de cercetare BICA este o premieră pentru România, o analiză complexă şi definitorie pentru mediul de afaceri, realizată pe baza unei metodologii a Transparency International și fundamentată pe cercetarea mai multor surse: legislație, documente oficiale, date statistice primare, precum și interviuri cu experți și reprezentanți din mediul de afaceri, instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale. Au fost evaluate atât ariile tematice referitoare la influența pe care domeniul legislativ și cel societal o au asupra mediului de afaceri, cât și modul în care companiile contribuie la construirea și dezvoltarea unui mediu de afaceri integru.

Pe lângă evaluarea propriu-zisă, raportul cuprinde și o serie de recomandări cu soluții de remediere pentru cei trei piloni analizați, astfel: 15 recomandări pentru sectorul public, 8 recomandări pentru sectorul privat și 6 recomandări pentru societatea civilă.

  • Agenda de reforme operaționale, cu recomandări punctuale care să fie implementate pe termen mediu şi lung de către stakeholderi.

Agenda de reforme reprezentă baza pentru acțiuni colective care au fost demarate anul trecut, car care vor continua și după finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

Recomandări elaborate în cadrul proiectului BICA au fost preluate în proiectul Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025, precum şi în proiectul de transpunere a directivei UE privind protecţia avertizorilor de integritate.

 

Pe parcursul derulării proiectului au fost organizate acțiuni de conștientizare pentru promovarea Agendei de reformă, ateliere de lucru și întâlniri cu reprezentanți din mediul de afaceri, factori de decizie din administrația publică și organizații relevante ale societății civile. Astfel a fost încurajat un dialog constant, prin discutarea concluziilor, a recomandărilor din cadrul raportului de cercetare, precum şi propunerea de acţiuni concrete. Acţiunile de advocacy derulate atât de TI-Romania cât şi în colaborare cu alte organizaţii neguvernamentale contribuie de asemenea la succesul proiectului.

De altfel, raportul de cercetare BICA a fost lansat în cadrul unui eveniment care s-a bucurat de o prezenţă importantă din partea celor trei piloni analizaţi în cadrul raportului: sectorul privat, sectorul public şi societate civilă. Printre instituțiile publice participante s-au numărat Curtea de Conturi, prin președintele acesteia, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice – Corpul de Control, ANAF, DLAF, Direcția Generală Anticorupție, Agenția Națională de Integritate, Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

Totodată, au răspuns invitației reprezentanți la București din partea a numeroase ambasade, printre care ambasada Germaniei, ambasada Austriei, ambasada Greciei, ambasada Marii Britanii, ambasada Norvegiei, ambasada Olandei, ambasada Serbiei, ambasada Suediei.

Sectorul privat s-a arătat deosebit de interesat de raportul de cercetare BICA, printre participanții la eveniment numărându-se reprezentanți ai AmCham, CNIPMMR, companii naționale și multinaționale, antreprenori. De asemenea, printre invitați s-au numărat reprezentanți ai societății civile, precum Societatea Academică din România, IPP, Colegiul Pacienților.

Proiectul BICA Business Integrity Country Agenda s-a derulat simultan în România şi Serbia, sub coordonarea Transparency International-Secretariat, în perioada ianuarie 2019 – mai 2021. Proiectul BICA a fost finanţat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Prin acest tip de cooperare tehnică, finanţatorul a avut în vedere să întărească capacitatea societăţii civile de a promova integritatea în afaceri la nivel regional.

Informații despre activitățile derulate în proiect, inclusiv raportul de cercetare Business Integrity Country Agenda (BICA) în România sunt disponibile pe site-ul Transparency International Romania: www.transparency.org.ro .


Data publicare: 23/07/2021