Pe fondul recentelor evenimente care au pus în discuţie moralitatea şi legalitatea fenomenului cămătăriei (1), Transparency International - România repune în discuţie politicile publice pe care le-a propus pentru prevenirea şi combaterea cămătăriei, ca rezultat al Seminarului "Abordare interdisciplinara a fenomenelor antisociale cu aplicatie speciala aspura camatariei 2006", în lipsa cărora se va ajunge la o depreciere dramatică a calităţii vieţii contribuabililor, cu atât mai mult în contextul crizei economice, şi va avea drept consecinţă vulnerabilizarea instituţiilor publice şi scăderea încrederii cetăţenilor în activitatea acestora.

TI-România avertizează că vidul legislativ invocat de către autorităţi pentru a rămâne inactivi în faţa acestui fenomen care afectează populaţia îşi are însă resortul în două tipuri de interese personale pe care reprezentanţii acestora îl urmăresc. Primul este legat de implicarea ca actori direcţi ai cămătăriei ai reprezentanţilor acestor autorităţi, fie că este vorba de împumutători, fie de împrumutaţi, fie de giranţi ai legalităţii acestor acte, ceea ce conduce la beneficii materiale directe pentru oricare dintre aceştia.

Cel de-al doilea vizează lipsa de responsabilitate şi vointă în interpretarea şi aplicarea textelor de lege în lumina principiului potrivit căruia dispoziţiile trebuie interpretate în sensul în care acestea să producă efecte, iar nu în sensul în care să nu producă efecte, abordare care ar permite incriminarea şi sancţionarea faptelor de cămătărie şi desfiinţarea actelor întocmite pe premisele unui act de cămătărie.

Transparency International Romania solicită parlamentarilor să subscrie şi să susţină iniţiativa de incriminare civilă şi penală a cămătăriei, aflată deja în formă de proiect, astfel încât să facă posibilă prevenirea şi sancţionarea cămătăriei pe baza unor dispoziţii exprese şi clare.

Nu în ultimul rând TI-Romania solicită magistraţilor, procurori şi judecători, să dea dovadă de bună-credinţă şi proactivitate în interesul cetăţeanului, cercetând şi sancţionând actele şi faptele de cămătărie prin interpretarea şi aplicarea cu bună credinţă a textelor legale deja existente care permit acest lucru.

Potrivit Dicţionarului Explicativ Român, cămătăria reprezintă faptul de a da bani cu împrumut pentru care se percepe o dobândă excesivă. Acest împrumut este de regulă dublat de o garanţie imobiliară, care este executată în cazul imposibilităţii de rambursare a împrumutului. Apreciem că în fapt este vorba de un mecanism netransparent de acordare a unor împrumuturi sau credite, în care împrumutătorul profită de starea de nevoie, pentru a încheia un contract în condiţii deosebit de dezavantajoase pentru acesta din urmă.


Data publicare: 03/12/2010