Comisia Europeană și Transparency International își unesc forțele pentru o mai bună cheltuire a investițiilor UE Comisarul pentru Politică Regională Corina Creţu va lansa astăzi în Berlin împreună cu Transparency International proiectul pilot „Pacte de Integritate”, pentru a asigura faptul că fondurile Politicii Regionale sunt cheltuite eficient în beneficiul real al oamenilor. Aceasta este una dintr-o serie de noi măsuri pe care Comisia le adoptă pentru a ajuta statele membre, regiunile şi oraşele în gestionarea eficientă a investiţiilor UE.

Pactul de Integritate a fost elaborat de Transparency International pentru a sprijini guvernele, întreprinderile și societatea civilă în a mări încrederea și transparența în domeniul achizițiilor publice. Comisia își propune acum să piloteze Pacte de Integritate pentru mai multe proiecte cofinanțate de UE prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul de Coeziune.

Comisarul pentru politică regională Crețu a spus: "Prin acest proiect ne intensificăm mai departe eforturile de a proteja fondurile UE de fraudă și corupție. Fondurile noastre sunt o sursă vitală de investiții publice în statele membre ale UE, de aceea am toleranță zero pentru cheltuirea defectuoasă. Parteneriatul nostru cu Transparency International în acest domeniu este o mare oportunitate de a aborda această problemă într-un mod proactiv și preventiv și ne asumăm să facem această inițiativă un succes!"

Miklos Marschall, Director General Adjunct al Transparency International a adăugat: "Prin creșterea transparenței și a responsabilității, consolidarea încrederii, contribuind la reputația autorităților contractante, scăderea costurilor și îmbunătățirea concurenței prin îmbunătățirea achizițiilor, Pactele de Integritate pot juca un rol important în protejarea fondurilor UE împotriva fraudei și corupției." Un Pact de Integritate va fi un acord juridic obligatoriu între autoritatea contractantă și companiile ce licitează pentru contractele de achiziții publice cum că vor urma un proces de achiziții publice transparent și eficient. Pentru a asigura o mai mare responsabilitate, aceste Pacte de Integritate vor include un sistem de monitorizare condus de o organizație a societății civile.

Statele membre sunt încurajate să facă uz de această inițiativă în urma unei cereri de exprimare a interesului ce urmează să fie lansată în mai 2015. La 5 mai, Transparency International organizează, de asemenea, o conferință la Bruxelles pentru a promova Pactele de Integritate. Experiențele acestor proiecte-pilot vor fi apoi împărtășite și diseminate în rândul autorităților publice din întreaga Europă.

Informaţii generale

Pactele de Integritate sunt un instrument elaborat de Transparency International în cursul anilor 1990 pentru a ajuta guvernele, întreprinderile și societatea civilă angajate în lupta împotriva corupției în domeniul achizițiilor publice. Acesta a fost pus în aplicare pe teren pe tot globul.

Pactele de Integritate promovează eficiența costurilor și buna guvernare, și pot, de asemenea, încuraja schimbările instituționale, cum ar fi utilizarea sporită a sistemelor de achiziții publice electronice, procedurile administrative simplificate, îmbunătățirea mediilor de reglementare și promovarea bunei guvernări.

Proiectul global pentru protejarea fondurilor UE este împărțit în două faze. Prima etapă a început la 1 ianuarie 2015 și se va derula timp de 9 luni. Aceasta este faza de pregătire inițială pentru a asigura participarea autorităților naționale și organizațiilor societății civile din diverse state membre ale UE, precum și pentru a identifica potențiale proiecte pentru punerea în aplicare a Pactului de Integritate. Proiectul va dezvolta, de asemenea, un mecanism de monitorizare pentru a evalua eficacitatea Pactelor de Integritate în sporirea transparenței și a responsabilității.

Transparency International, cu mai mult de 100 de chaptere internaţionale şi un secretariat internaţional la Berlin a devenit organizația lider a societății civile în lupta împotriva corupției, cu expertiză și experiență semnificativă în proiectarea instrumentelor de cercetare aplicată, efectuarea de inițiative politice și de advocacy bazate pe dovezi, precum și coordonarea de proiecte multinaționale complexe.

Informaţii adiţionale

Pacte de Integritate
Website "Cheltuieli mai bune"
Website "Administraţie publică efcientă" 
Transparency International
Twitter: @EU_Regional @CorinaCretuEU @anticorruption

Contacts: DG REGIO: Jakub ADAMOWICZ (+32 460 75 05 95)
Sophie DUPIN de SAINT-CYR (+32 460 76 43 07)
Transparency International: Chris SANDERS (+49 30 34 38 20 666)


Data publicare: 20/03/2015