O guvernare a poporului fără informaţii pentru popor, ori fără mijloacele de a ajunge la astfel de informaţii, nu este altceva decât prologul unei farse sau al unei tragedii sau, poate, al amândurora laolaltă. Cunoaşterea va guverna întotdeauna asupra ignoranţei, aşa încât un popor care intenţionează să se auto-guverneze trebuie să se înarmeze cu puterea pe care o conferă cunoaşterea.
James Madison

Referitor la propunerile de prevederi legislative formulate de către Transparency International România pentru creşterea transparenţei şi reducerea corupţiei în industria extractivă facem următoarele precizări de natură a înlătura orice interpretare care nu este conformă realităţii:

 

  1. Propunerile legislative vizează exclusiv norme care să garanteze legal prin proceduri şi obligaţii precise transparenţa în industria extractivă, cu efecte directe în reducerea corupţiei şi utilizarea în folosul societăţii a resurselor naturale.
  2. Transparency International România s-a opus şi se opune oricăror reglementări care să fie destinate intereselor particulare ale unei companii sau alta, şi promovează standarde aplicabile întregii industrii extractive din România, indiferent de natura zăcămintelor sau a proprietăţii proiectelor, aliniate la standardele şi bunele practici internaţionale. În acest sens, respingem complet orice asocieri cu proiectul minier de la Roşia Montană, care în forma s-a actuală nu-l putem susţine, date fiind implicatiile de mediu, cele privind protejarea patrimoniului cultural si nu in ultimul rind de eficienta pentru economia nationala pe care consideram ca le are.
  3. Transparency Internaţional România face apel la reglementarea celor mai ridicate standarde de transparenţă privind acordarea şi gestionarea contractelor de concesiuni pentru prospectarea, explorarea şi exploatarea resurselor naturale ale României şi solicită autorităţilor de la Bucureşti să urgenteze procedurile de aderare la EITI (Extractive Industry Transparency Initiative), ca un demers de asumarea a principiilor exploatărilor sustenabile şi în interesul societăţiim cit si extinderea prevederilor pentru întreaga industrie extractivă, respectiv de la minerit şi ape minerale şi la zona de petrol şi gaze.

 

Publicăm anexat:

 

Pentru contact: Victor Alistar 
office@transparency.org.ro, 
Tel. (Office): + 031 660 6001, Fax: + 031 660 6006

 

 


Data publicare: 10/02/2014