Comunicat de presă

Data: 05 Decembrie 2023

Conferință de prezentare a rezultatelor proiectului Instrumente de Lucru și Formare pentru Organizații de Viitor – ILFOV

Asociația Română pentru Transparență | Transparency International Romania organizat în data de 04 ianuarie 2023 Conferința de prezentare a proiectului Instrumente de Lucru și Formare pentru Organizații de Viitor - ILFOV. Evenimentul a avut loc online, prin intermediul platformei Zoom.

Și-au confirmat prezența la conferință reprezentanți din cadrul Primăriei Comunei Brănești; Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România; Federației Sindicatelor Libere din Învățământ – Sindicatul Național al Educatorilor; Asociației Culturale Brănești; Asociației Focus Educational, etc.

Între rezultatele obținute în cadrul proiectului menționăm:

• un mecanism de consultare la nivel local denumit Grup Consultativ pentru Dezvoltare Comuna Brănești, elaborat în cadrul proiectului și implementat în parteneriat cu Primăria Brănești;

• patru propuneri de politici publice dezbătute, validate în cadrul Grupului Consultativ pentru Dezvoltare Comuna Brănești și înaintate spre aprobare Consiliului Local;

• minimum 90 de reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali certificați la finalul sesiunilor de instruire;

• o rețea tematică de cooperare la nivel local;

• patru instrumente de monitorizare și evaluare independentă a politicilor publice aplicate la nivel local.

Pentru mai multe informații cu privire la proiectul Instrumente de Lucru și Formare pentru Organizații de Viitor - ILFOV, SIPOCA963/MySMIS:151482, vă rugăm să vizitați site-ul nostru sau să ne contactați la adresa de e-mail: office@transparency.org.ro .

Valoarea totală a proiectului: 419.748,81 lei, din care 411.353,83 lei total fonduri nerambursabile.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European,

prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!


Data publicare: 05/12/2023