Dezbatere pe tema intervenției legislative elaborate în proiectul NIAct

 

Transparency International Romania a participat vineri, 17 noiembrie 2023, la dezbaterea având ca temă intervenția legislativă elaborată în proiectul “NIAct - Actualizarea legislaţiei în domeniul integrităţii şi oferirea de sprijin autorităţilor şi deponenţilor în tranziţia către declararea digitală a averilor şi intereselor”.

 Propunerile de modificări legislative au ca scop actualizarea cadrului legal de integritate în ceea ce privește conflictele de interese, incompatibilitățile și declararea averilor.

La elaborarea documentului au colaborat experți din cadrul celor trei parteneri implicați în proiect: Agenția Națională de Integritate, Ministerul Justiției și Transparency International Romania.

Pentru fundamentarea intervenției legislative, tot în proiectul NIAct a fost elaborată o analiză a cadrului legislativ din domeniul integrității prin reflectarea aspectelor de bună practică, dar și a inconsistențelor, neclarităților și omisiunilor care reduc din eficiența și eficacitatea sistemului de integritate românesc și prin revizuirea recomandărilor internaționale primite de România în cadrul mecanismelor de cooperare.

Astfel, documentul își propune să răspundă recomandărilor formulate de Comisia Europeană în rapoartele privind progresele înregistrate de România în contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) și al Mecanismului privind statul de drept (Rule of Law), care evidențiază „problemele persistente cu care se confruntă cadrul legislativ în materie de integritate și nevoia de stabilitate și claritate, precum și necesitatea instituirii unui cadru robust și stabil” (Raportul din 2021 privind statul de drept – Capitolul consacrat situației statului de drept în România).

Totodată, actualizarea legislației este în legătură directă cu implementarea jalonului 431 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 14 – Buna guvernanță, Reforma 7 – Evaluarea și actualizarea legislației privind cadrul de integritate, care are indicatorul de realizare intrarea în vigoare a legilor consolidate privind integritatea.

Agenţia Naţională de Integritate implementează proiectul NIAct în parteneriat cu Ministerul Justiției și Transparency International Romania I Asociaţia Română pentru Transparenţă, în perioada februarie 2022 – decembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului constă în inventarierea tuturor actelor normative și actualizarea cadrului legal din domeniul integrităţii, care vizează incompatibilităţile, conflictele de interese şi averile nejustificate, dar şi a sistemului de declarare a averilor şi  intereselor, în baza nevoilor factorilor interesaţi, fundamentate prin analize şi cercetări sociologice.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!


Data publicare: 21/11/2023