Comunicat de presa

17 Octombrie 2022

Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă – un proiect dedicat ONG-urilor și partenerilor sociali din Municipiul Aiud și Regiunea Centru

Transparency International Romania vine în sprijinul organizațiilor non-guvernamentale și a partenerilor sociali din Municipiul Aiud și Regiunea Centru în vederea consolidării capacității acestora de a dialoga cu administrația publică locală și de a se implica în dezvoltarea comunității.

În perioada august 2022 – septembrie 2023, Transparency International Romania implementează proiectul Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă, SIPOCA 947/MySMIS 151484. Proiectul are ca obiectiv general Consolidarea capacității a minimum 40 de organizații non-guvernamentale și parteneri sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, prin elaborarea și implementarea unor mecanisme și proceduri de interacțiune cu autorități publice locale, precum și prin instruire specializată și networking.

Una dintre principalele activități ale proiectului nostru o reprezintă seria de sesiuni de instruire dedicate ONG-urilor și partenerilor sociali, cele trei tipuri de cursuri fiind gândite să vină în sprijinul dezvoltării de competenţe specifice, după cum urmează:

Cursul de Elaborare, monitorizare și evaluare politici publice și strategii locale, în care vor fi abordate teme precum: elaborare de propuneri de politici publice alternative; monitorizare și evaluare politici publice; advocacy pentru iniţiative de interes local, in relaţia cu administraţia publică locală;

Cursul de Organizare și raportare eficientă în ONG, în care vor fi abordate teme precum: obligaţii pentru ONG-uri, raportat la legislaţia naţională și directive UE;

Curs de Transparență decizională și interacţiunea cu administraţia publică locală în care vor fi abordate teme precum: modificări legislative și modalități de interacţiune cu administraţia publica locala în baza legislaţiei în vigoare.

În cadrul acestui proiect, Transparency International Romania va desfășura o serie de întâlniri ale Grupului Consultativ pentru Dezvoltare Locală, prin care va testa mecanismul de consultare, cu toate instrumentele de lucru create.

Rezultatele așteptate ale proiectului Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă sunt:

-        un mecanism de consultare la nivel local denumit Grup Consultativ pentru Dezvoltare Locală (CDL) elaborat în cadrul proiectului și implementat în parteneriat cu Primăria Municipiului Aiud.

-        minimum 80 de reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali certificați la finalul sesiunilor de instruire.

-        două proceduri de interacțiune a ONG-urilor cu autoritățile publice locale, elaborate.

-        un ghid ca instrument de monitorizare și evaluare independentă a politicilor și strategiilor la nivel.

 

Pentru mai multe informații cu privire la proiectul Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă, SIPOCA 947/MySMIS 151484, vă rugăm să vizitați site-ul nostru sau să ne contactați la adresa de e-mail: office@transparency.org.ro.

Valoarea totală a proiectului: 424.197,11 lei, din care 415.713,18 lei total fonduri nerambursabile.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!


Data publicare: 17/10/2022