31 ianuarie 2023,

Bucureşti

COMUNICAT DE PRESĂ

Indicele de Percepție a Corupției 2022

Este momentul ca guvernele să vină cu soluții robuste, eficiente împotriva corupției

Indicele de Percepție a Corupției 2022 publicat astăzi de Transparency International arată că 95% dintre țările incluse în clasament au făcut progrese minime sau deloc în ultimii ani în ceea ce privește lupta împotriva corupției.

Indicele de Percepție a Corupției reflectă modul în care experți independenți și din mediul de afaceri percep corupția existentă în sectorul public din 180 de state și teritorii. Clasamentul este întocmit prin acordarea de puncte, de la 0 la 100, în care 0 înseamnă “foarte corupt”, iar 100 “deloc corupt”.

La nivelul Uniunii Europene se observă o stagnare de mai bine de un deceniu, în majoritatea statelor membre, media UE fiind de 66 de puncte. În contextul provocărilor apărute la nivel global și regional în ultimii ani, de la pandemia de COVID-19, la invadarea Ucrainei de către Rusia și recesiunea economică, este necesar ca guvernele să vină cu soluții robuste, eficiente. Cetățenii vor să vadă mai multă integritate și eficiență din partea politicienilor. Cu toate acestea, slaba aplicare a mecanismelor de integritate și amenințările la adresa statului de drept subminează eficiența guvernelor, reiese din raportul elaborat de Transparency International.

România a făcut progrese foarte mici

În România, percepția asupra corupției din sistemul public este similară de la un an la altul (46 de puncte din 100 în anul 2022, 45 de puncte în 2021), variațiile de un punct sau două fiind considerate ca nesemnificative la nivel de percepție. Cu toate acestea, tendința ascendentă din ultimii ani este un progres care trebuie susținut și pe viitor.

Pentru realizarea acestui deziderat este necesară aplicarea de măsuri eficiente, în special în domeniile cu risc ridicat de corupție. Spre exemplu în domeniul achizițiilor publice, care continuă să fie unul dintre cele mai vulnerabile, cu efecte implicit asupra transparenței cheltuielilor din fonduri publice. Deși s-au făcut pași importanți în ultimii ani, nivelul de încredere în corectitudinea achizițiilor publice este unul redus.

În acest context, Transparency International Romania recomandă utilizarea Pactelor de Integritate ca instrument de monitorizare a achizițiilor publice, în special pentru procedurile de achiziții și contractele cu risc crescut de apariție a neregulilor, incidentelor de integritate sau fraudelor. Pactele de Integritate sunt o practică standard recunoscută la nivel național și internațional pentru asigurarea că achizițiile, contractele și cheltuielile publice se realizează cu respectarea regulilor și bunelor practici în interes public.

O altă recomandare se referă la acordarea de sprijin instituțiilor cu rol anti-corupție, în vederea creșterii capacității operaționale și a eficacității acestora, inclusiv prin conservarea și îmbunătățirea cadrului de reglementare.

Totodată, este necesară îmbunătățirea transparenței decizionale, a accesului la informații de interes public, inclusiv în ceea ce privește finanțările și distribuirea resurselor, mai ales în contextul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). De altfel, Transparency International Romania se va implica activ în monitorizarea și propunerea de soluții viabile în special în ceea ce privește componenta 14 - Buna guvernanță, ca membru în Comitetul de Monitorizare a PNRR din partea societății civile.

Transparency International Romania reiterează faptul că este nevoie de o implicare constantă a tuturor reprezentanţilor societăţii, de la clasa politică, instituţii publice, la mediul privat şi cetăţeni, fiecare având rolul şi responsabilitatea sa în combaterea corupţiei.

Date și statistici despre Indicele de Percepție a Corupției 2022 la nivel global și național, precum și date comparative din anii anteriori sunt disponibile pe site-ul www.transparency.org.ro .


În cei peste 20 de ani de activitate, Transparency International Romania a contribuit la înfiinţarea/ consolidarea unor instituţii publice precum ANI, DGA, DNA; a elaborat peste 40 de politici publice, inclusiv cea privind protecția avertizorilor de integritate. Totodată a elaborat și implementat standarde de etică şi integritate pentru sectorul public şi mediul de afaceri. Suntem consecvenți principiilor care ne ghidează în activitatea noastră: integritate, imparțialitate, responsabilitate, profesionalism.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: Georgeta Filip, specialist relaţii publice Transparency International Romania, e-mail: georgeta.filip@transparency.org.ro


  Comunicat de presa
Data publicare: 30/01/2023