Actorii sociali iau atitudine în nume propriu

Indicele de Percepție a Corupției (IPC), lansat astăzi de Transparency International, clasează România pe locul 69 din 177 de state analizate, cu 5 poziţii mai jos faţă de anul trecut. Scorul obţinut este de 43 de puncte din 100 (fără corupţie percepută), indicând de asemenea tendinţa descrescătoare înregistrată în acest an.

Cu cele 43 de punte, România se înscrise şi de această dată în plutonul codaş al Uniunii Europene, alături de celelalte şase state care înregistrează corigenţe la examenul integrităţii, abţinând punctaje mai mici de 50. Scorul obţinut de România este expresia dezamăgirii pe care oamenii de afaceri şi experţii o împărtăşesc deopotrivă cu privire la lipsa de rezultate a angajamentelor anticorupţie asumate de clasa politică în timpul campaniei electorale de anul trecut, pe baza cărora au fost exprimate opţiunile electorale.

Deşi au fost înregistrate unele îmbunătăţiri punctuale, inexistenţa unor măsuri anticorupţie sistematice care să genereze rezultate concrete şi sustenabile pe termen mediu şi lung au condus la o pierdere accentuată de credibilitate a angajamentului politic, exprimată şi în cadrul sondajelor şi studiilor care compun Indicele de Percepţiei a Corupţiei.

Pe fondul lipsei marcate de reacţie din partea guvernanţilor din ultimii ani, Transparency International România a lansat un apel la acţiune către ceilalţi actori din mediul social şi economic românesc, invitându-i pe toţi cei care cred că lupta anticorupţie trebuie să înceapă în primul rând din interiorul sistemului, să adere la un set comun de valori şi principii pe care să îşi construiască acţiunile viitoare.

Această iniţiativă s-a concretizat prin fondarea la sfârşitul săptămânii trecute a cinci Pacte Naţionale de Integritate, câte unul pentru comunitatea de afaceri, mediul academic, sectorul sanitar, societate civilă şi parteneri sociali, precum şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii, ca expresie a angajamentului comun al acestora de a contribui la o schimbare reală şi de lungă durată în societatea românească.

În acest context, Transparency International România face apel la întreaga clasă politică să îşi asume un nou program de ţară pentru România: adoptarea şi implementarea tuturor măsurilor necesare pentru ca până la finele anului 2020 scorul IPC al României să depăşească 70 de puncte şi să înscrie România în jumătatea de state ale lumii pentru care dezvoltarea durabilă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii sunt obiective realizabile.

Succesul acestui program depinde de măsura în care guvernanţii vor înţelege să asigure un cadru normativ şi administrativ predictibil, echitabil şi coerent. De aceea Transparency International România solicită guvernanţilor să dedice anul 2014 unor ample dezbateri şi consultări, care să aibă drept finalitate aşezarea instituţiilor publice pe fundamentul solid al unui stat de drept sănătos.

Persoană de contact
Iulia COȘPĂNARU
iulia.cospanaru@transparency.org.ro


Data publicare: 03/12/2013