Indicele de Percepție a Corupției arată că în 2019 eforturile anticorupție au stagnat în țările G7

Analiza demonstrează faptul fenomenul corupției este mai larg răspândit în țările în care banii
influențează puterea politică

Berlin, 23 ianuarie 2020 - În peste două treimi dintre țări, eforturile împotriva corupției au stagnat ori au făcut pași înapoi, inclusiv în multe dintre cele mai avansate economii ale lumii, reiese din Indicele de Percepție a Corupției (CPI) 2019, lansat astăzi de Transparency International, la nivel global.

Țările în care alegerile electorale și finanțarea partidelor politice sunt expuse influenței grupurilor de interese sunt mai puțin capabile să combată corupția, demonstrează rezultatele cercetării.

„Frustrarea în legătură cu corupția guvernamentală și lipsa de încredere în instituțiile publice vorbește despre necesitatea unei integrități politice mai mari”, a declarat Delia Ferreira Rubio, președintele Transparency International. „Guvernele trebuie să abordeze urgent problema generată de faptul că sumele mari de bani investite în finanțarea partidelor politice au un rol coruptibil și exercită o influență nejustificată asupra sistemelor noastre politice.”

Cele mai importante aspecte ale CPI

CPI evaluează și clasifică 180 de țări și teritorii în funcție de percepția asupra corupției din mediul public, bazându-se pe 13 surse diferite, cumulând opinii ale unor experti și sondaje realizate în mediul de afaceri. CPI folosește o scală de la zero (extrem de corupt) la 100 (foarte integru).

Peste două treimi din țări au un scor sub 50, cu o medie globală de doar 43 de puncte. Din 2012, doar 22 de țări și-au îmbunătățit semnificativ scorurile, printre acestea numerându-se Estonia, Grecia și Guyana. Alte douăzeci și unu de state au scăzut semnificativ, inclusiv Australia, Canada și Nicaragua.

Cercetările noastre arată că multe dintre cele mai avansate economii nu își pot permite să se complacă, dacă vor să își mențină avansul pe care l-au înregistrat până acum în lupta împotriva corupției. Patru țări din G7 au un scor mai mic decât anul trecut: Canada (-4), Franța (-3), Marea Britanie (-3) și SUA (-2). Germania și Japonia nu au înregistrat nicio îmbunătățire, în timp ce Italia a obținut un punct în plus.

Corupția și integritatea politică

Analiza arată că țările care au un scor mare în CPI au aplicat, totodată, o serie drastică de reglementări privind finanțarea campaniilor și au, de asemenea, o gamă mai largă de consultări politice.

Țările în care reglementările privind finanțarea campaniilor politice sunt cuprinzătoare și sunt aplicate în mod sistematic au un scor mediu de 70 de puncte în CPI, în timp ce țările în care aceste reglementări nu există sau sunt aplicate slab au o medie de doar 34, respectiv 35 de puncte.

Șaizeci la sută din țările care și-au îmbunătățit semnificativ scorurile în CPI, începând cu 2012, și-au consolidat reglementările privind donațiile făcute partidelor în campaniile electorale.

„Lipsa de progrese reale împotriva corupției în majoritatea țărilor este dezamăgitoare și are efecte negative profunde asupra cetățenilor din întreaga lume”, a declarat Patricia Moreira, director general al Transparency International. „Pentru a exista o șansă de a pune capăt corupției și de a îmbunătăți viața oamenilor, trebuie să vorbim despre relația dintre politică și mari sume de bani. Toți cetățenii trebuie să fie reprezentați în procesul decizional.”

Țările cu procese de consultare publică mai ample și mai deschise au o medie de 61 de puncte în CPI. Prin contrast, în țările unde consultările publice sunt puține sau deloc, scorul mediu este de doar 32 de puncte.

Marea majoritate a țărilor care au înregistrat scăderi, începând din 2012, în clasamentul CPI nu au un sistem bine dezvoltat al procesului decizional, în sensul în care nu implică în acesta toate părțile interesate - actorii politici, mediul de afaceri și societatea civilă.

Recomandări

În vederea reducerii corupției și îmbunătățirea încrederii în sectorul politic, Transparency International recomandă guvernelor să ia o serie de măsuri imediate, precum:

  • Consolidarea independenței față de factorul politic pentru sistemele de control și echilibru, precum și promovarea separării puterilor în stat;

  • Demascarea tratamentului preferențial astfel incat să se poată asigura de faptul că bugetele publice și serviciile publice nu sunt conduse de interese personale sau direcționate către anumite grupuri de interese;

  • Măsuri de control asupra finanțărilor politice, pentru a preveni alocarea de sume mari de bani și influența excesivă în politică;

  • Măsuri de gestionare a conflictelor de interese și aplicarea de reguli clare privind pantouflage-ul;

  • Reglementarea activităților de lobby prin promovarea accesului deschis la procesul decizional;

  • Consolidarea integrității în procesele electorale, prevenirea și sancționarea campaniilor de dezinformare;

  • Incurajarea implicării cetățenilor, protejarea activiștilor, a avertizorilor de integritate și a jurnaliștilor.

Notă pentru editori

Rapoartele privind Indicele Percepțiilor de Corupție din Transparency International din 2019 includ date din proiectul Varieties of Democracy (V-Dem).

Despre Transparency International

Transparency International este organizația mondială a societății civile care conduce lupta împotriva corupției de mai bine de 25 de ani. Alăturați-vă eforturilor noastre pe transparența.org

Despre Indicele de Percepție a Corupției

De la înființarea sa în 1995, Indicele de Percepție a Corupției a devenit principalul indicator global al corupției din sectorul public. În 2012, Transparency International a revizuit metodologia utilizată pentru construirea indicelui pentru a permite compararea scorurilor de la un an la altul. Pentru mai multe informații, vizitați www.transparency.org/research/cpi

 


Data publicare: 23/01/2020