Lansare policy paper pe tema Pactelor de Integritate

 

Transparency International Romania a organizat luni, 19 decembrie, o dezbatere dedicată Pactelor de Integritate – un concept dezvoltat de Transparency International și devenit un exemplu de bună practică la nivel international în ceea ce privește implicarea societății civile pentru promovarea interesului public în achizițiile publice.

Dezbaterea a avut ca punct de pornire o propunere de politică publică elaborată de Transparency International Romania, care are drept scop creșterea integrității în achizițiile publice din România.

Participanții au discutat împreună acest document pentru a găsi cele mai bune soluții pentru promovarea și implementarea de Pacte de Integritate în cât mai multe instituții reprezentative la nivel national, cât și pentru asigurarea, în ansamblu, a calității și integrității în achizițiile publice strategice.

Evenimentul este parte a proiectului ”Consolidarea integrității în achizițiile publice: abordare îmbunătățită și Coaliția Pactelor de Integritate”, derulat de Transparency International – Secretariat în parteneriat cu chapterele din Argentina, România și Spania. Obiectivul general al proiectului este să stabilească Pactele de Integritate ca standard în acțiunile anticorupție în achizițiile publice și să extindă coalițiile globale și naționale pentru a promova utilizarea Pactelor de Integritate în investiții și reglementări cheie.

Pactele de integritate implementate în România între 2016 și 2021 reprezintă un instrument valoros de creștere a încrederii în achizițiile publice pentru a facilita luarea deciziilor și a implementa reformele necesare.

Creșterea încrederii în procedurile de achiziții este unul dintre obiectivele Transparency International România, deoarece este un pas crucial în ruperea cercului vicios în care lipsa de capacitate și integritate subminează încrederea, iar lipsa de încredere favorizează un mediu propice pentru ca neregulile și corupția să prospere.

Mai mult decât atât, Pactele de Integritate sunt un mecanism de Acțiune Colectivă și susțin dezvoltarea capacității, bazată pe învățare reciprocă, a tuturor stakeholderilor implicați: autoritățile contractante, companiile care reprezintă potențialii ofertanți și contractați precum și societatea civilă. Inițiativele de acțiune colectivă pot sprijini autoritățile contractante să înțeleagă mai bine piețele și să formuleze cereri realiste și nediscriminatorii. Ele pot sprijini, de asemenea, evitarea neregulilor neintenționate, care cresc percepția asupra corupției și scad încrederea din cauza neînțelegerilor și a diferitelor stiluri de comunicare. Mai mult, Acțiunea Colectivă poate permite detectarea timpurie a problemelor de integritate cu consecințe financiare (pentru bugetul public și sectorul privat), inclusiv detectarea timpurie a corupției, dacă este cazul.Data publicare: 18/01/2023