București, 5 iulie 2016

Transparency International Romania (TI-Ro) şi Institutul pentru Politici Publice (IPP) au organizat marți, 5 iulie 2016, prima întâlnire de lucru cu autorităţile cu atribuţii de reglementare şi control în domeniul achiziţiilor publice, în cadrul căreia s-a discutat despre Pactele de Integritate - instrument de monitorizare a achizițiilor publice, în scopul creşterii transparenţei şi eficienţei în contractarea publică.

Organizatorii au prezentat conceptul Pactelor de Integritate și au răspuns la întrebările participanților. De asemenea, au fost dezbătute idei și au fost stabilite relații de lucru și următorii pași pentru a pune în aplicare Pactele de Integritate. Prezentăm pe scurt câteva dintre ideile și propunerile făcute în cadrul întâlnirii.

Victor Alistar, Director Executiv TI-Ro:
Pactele de Integritate permit companiilor să evite mita şi practicile neconcurenţiale şi ajută instituţiile publice să diminueze costurile corupţiei. Astfel consolidează încrederea cetățenilor în sistemul public de achiziţii şi licitaţii, îmbunătăţeşte mediul investiţional şi de afaceri, ajută la identificarea riscurilor și la formularea măsurilor reparatorii.

Elena Tudose, Director IPP:
Valul de tensiune în implementarea acestui instrument apare din faptul că în procedura de achiziție publică apare un al treilea actor: monitorul independent; însă exact monitorul este elementul de noutate care crește încrederea cetățenilor în instituții și în gestionarea banilor publici.

Gabriel Ispas, Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei:
Experienţele anterioare ne-au arătat că este foarte bine să gândim un nou tip de gestiune şi monitorizare a achiziţiilor publice, astfel încât să avem certitudinea că evităm riscul ca instituțiile publice să devină captive prin procesele de contractare publică. Vom fi deschişi pentru tot ce înseamnă implementarea Pactelor de Integritate.

Svetlana Gomboş, Director Autoritatea de Management Program Operațional Competitivitate: Pe perioada anterioară de programare avem corecţii foarte mari, din cauză că instituțiile nu au putut să identifice riscurile şi neregulile. Semnarea Pactului de Integritate înseamnă că beneficiem de sprijin în activitatea noastră ca Autoritate de Management. Este de mare ajutor să putem cere sfaturi de la societatea civilă.

Cătălin Cornea, Manager Public Autoritatea de Management Program Operațional Competitivitate: Facem eforturi pentru a nu ne mai confrunta cu problemele constatate în trecut – de aceea avem nevoie de Pactele de Integritate. Volumul mare de muncă în perioada de lansare a ghidurilor şi de contractare a proiectelor creşte riscul de a apărea greşeli. În cazul proiectului Ministerului Educaţiei, intervenţia Transparency International România şi a Institutului pentru Politici Publice ne ajută să evităm astfel de greşeli, deoarece beneficiem de asistenţa lor.

Ionuţ Vîrlan, Director Direcţia Managementul Proiectelor, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară>:
Implementăm Pactele de Integritate în proiectul de cadastru şi intabulare din Programul Operaţional Regional. Avem nevoie de acest instrument pentru că cel mai rău lucru care se poate întâmpla este ca problemele dintr-un proiect să fie descoperite abia la controlul ex-post, ceea ce conduce la corecţii financiare foarte mari.

Eugenia Sas, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară:
O aşteptare de la Pactele de Integritate este să fim protejaţi de presiunile nelegitime care se pun pe autorităţile publice în procedurile de contractare.

Bogdan Puşcaş, Preşedinte Agenția Națională pentru Achiziții Publice:
ANAP se implică în proiect cu toată capacitatea, deoarece instituţia are nevoie de Pactele de Integritate. Îmi exprim dorinţa ca Pactele de Integritate să se transforme în rezultate concrete, iar în acest scop ANAP va acorda suport iniţiativei.

Graţiela Gheorghe, Director Direcţia Licitaţii, Consiliul Concurenţei:
Salutăm iniţiativele societăţii civile de a se implica în prevenţia fraudării achiziţiilor publice prin măsuri concrete. Putem reglementa această arie prin legislaţie terţiară şi vom pune la dispoziţia monitorului independent liste de indicii care semnalează situaţii de oferte trucate sau înţelegeri de cartel.

Silviu Popa, Secretar General Agenția Națională pentru Integritate:
În Moron, Argentina, în urma implementării Pactelor de Integritate valoarea contractului a scăzut cu 35%. Este un exemplu foarte puternic. Monitorul independent poate avea o linie directă cu ANI, pentru a cere consultanţă când apar stări de conflict de interese sau alte situaţii de competenţa ANI.

Gheorghe Oană, Vicepreşedinte Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi a României:
Pactele de Integritate sunt un instrument binevenit, fiind o intervenţie ex-ante, înainte de munca Autorităţii de Audit, ceea ce reduce foarte mult riscul de nereguli, risipa de bani, frauda.

Silviu Cristian Popa, Preşedinte Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor:
Din contestaţiile pe care le primim observăm lipsa de încredere a cetățenilor în acest sistem. Pactele de Integritate răspund acestei probleme: cresc încrederea cetăţenilor în achiziţiile publice prin implicarea comunităţii. Autorităţile contractante care pilotează instrumentul vor avea de câştigat, deoarece se realizează un transfer de încredere. Aceste autorităţi se vor bucura de o parte din încrederea de care se bucură TI-Ro şi IPP. Vă urăm succes şi vă stăm alături!

Andrei Furdui, Director Adjunct Direcţia de Prevenire a Criminalităţii, Ministerul Justiției:
Strategia Naţională Anticorupţie susţine mecanisme precum Pactele de Integritate. Pactele de Integritate se grefează foarte bine foarte bine pe ceea ce îşi propune SNA. Activitatea de monitorizare trebuie să înceapă cât mai devreme în procesul de achiziţie. Suntem deschişi pentru dialog şi oferim sprijin când este nevoie!

Iulia Coşpănaru, Director Adjunct TI-Ro:
Ne bucurăm că am reuşit să atingem obiectivul propus pentru această întâlnire, şi anume de a avea sprijinul autorităţilor cu atribuţii în reglementarea şi verificarea achiziţiilor publice în implementarea Pactelor de Integritate.

Adrian Moraru, Director Adjunct IPP:
În pregătirea achizițiilor și proiectelor, procesul de consultarea nu implică doar firme şi ofertanţi, ci şi comunităţile afectate, sindicate, societatea civilă, persoane direct vizate de proiect. Consultarea înseamnă să ne uităm la preţuri şi soluţii, dar şi să analizăm posibilitatea ca proiectele să fie redundante, pentru a evita apariţia problemelor în fazele ulterioare. Rolul Pactelor de Integritate este să aducă împreună oamenii care au un interes în proiect sau în respectiva achiziţie.

Pactele de Integritate sunt implementate în 11 state UE‬ într-un proiect finanţat de Comisia Europeana şi coordonat de Transparency International. Sub umbrela acestui proiect, Transparency International România şi Institutul pentru Politici Publice implementează două Pacte de Integritate împreună cu:

  • Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în proiectul de cadastru şi intabulare finanţat prin Programul Operaţional Regional
  • Autoritatea de Management a Programului Operaţional Competitivitate şi Ministerul Educaţiei, în proiectul pentru crearea catalogului electronic la nivel naţional, finanţat prin Programul Operațional Competitivitate.

 


Data publicare: 05/07/2016