Comisia a considerat punctele de vedere Transparency International România prezentate în cadrul consultărilor

Transparency International România salută Raportul privind progresele României în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, dat publicităţii astăzi de Comisia Europeană şi apreciază că acesta este unul dintre puţinele rapoarte care reflectă situaţia României cât mai aproape de realitatea contribuabililor săi – cetăţeni sau companii private. Dincolo de aparenţa unui ton neutru şi de criticile ponderate, TI-România consideră că aspectele criticate în Raport sunt extrem de importante şi în lipsa unei abordări sistematice în soluţionarea lor riscă să afecteze credibilitatea şi sustenabilitatea reformelor.

Un prim aspect semnalat vizează iminenta intrare în vigoare a noului Cod Penal şi a noului Cod de Procedură Penală, care aşa cum TI-România a semnalat în repetate rânduri, ridică o problemă ce ţine de lipsa de capacitate, chiar dacă au fost luate unele măsuri de ameliorare a condiţiilor de intrare în vigoare, respectiv de resurse a sistemului judiciar de a pune în practică două instituţii noi: judecătorul de drepturi şi libertăţi şi judecătorul de cameră preliminară, precum şi de o avalanşă de aplicări neunitare a noilor prevederi şi de cereri de reexaminare a legii penale mai favorabile din perspectiva noilor instituţii stabilite în partea generală a codului, ambele provocări riscând să conducă la blocajul noului sistem procedural penal.

Un alt aspect corect reţinut de Raport îl reprezintă practica încă inconsistentă a parchetelor şi a instanţelor ca urmare a rezistenţei unora dintre magistraţi în a urma deciziile de îndrumare ale Înaltei Curţi, fapt ce conduce la prejudicii însemnate pentru mediul de afaceri, generate de timpul de soluţionare şi lipsa de predictibilitate a soluţiilor, cu impact direct şi asupra credibilităţii sistemului. De cealaltă parte Raportul enunţă faptul că există încă situaţii în care independenţa justiţiei este afectată de declaraţiile politice şi de interferenţele în sistemul de numire a poziţiilor de conducere din sistem. TI-România apreciază că soluţia pentru ambele probleme rezidă în dezvoltarea unui sistem echilibrat care să asigure deopotrivă independenţa dar şi răspunderea magistraţilor pentru conduita lor profesională, atât la nivelul instanţelor civile şi penale cât şi la nivelul parchetelor, pentru practicile neunitare şi abordările discreţionare, care conduc la impunitate în faţa legii. Fenomenul de impunitate în faţa legii apare endemic la nivelul judeţelor, unde vigilenţa presei şi capacitatea ONG-urilor este mai redusă şi unde atotputernicia autorităţilor se manifestă mai agresiv împotriva cetăţenilor. Aceste aspecte ce in atât de condiţionalitatea 1 cât şi de condiţionalitatea 4 au fost mai puţin dezbătute de raport deşi pentru agenda cetăţeanului aceasta este cea mai acută problemă legată de statul de drept şi anticorupţie.

În acest context TI-România salută recomandarea Comisiei „Justiţie egală pentru toţi” ca o solicitare cheie şi o primă recunoaştere a faptului că în România au existat şi există unităţi de măsură diferite pentru condiţii similare.

În ceea ce priveşte progresele înregistrate în privința controlului conflictelor de interese, incompatibilităților și averii declarate, situația internă denotă pe de o parte o înțelegere încă limitată a conceptelor din partea persoanelor supuse acestui regim, iar pe de altă parte un interes major în eludarea sau chiar abrogarea acestor dispoziții, dovadă în acest sens fiind modificările Codului penal adoptate pe 10 decembrie 2013, care vizau între altele și modificarea infracțiunii de conflict de interese. Reamintim că exercițiul de putere demonstrat pe 10 decembrie 2013 a arătat că nu contează culoarea politică a majorității care votează câtă vreme subiectul votului profită tuturor.

Într-o situație similară celei expuse mai sus se află și Codul de Conduită pentru parlamentari, Cod a cărui adoptare trenează încă din anul 2012 și care a făcut subiectul unor monitorizări dedicate din partea Comisiei, la acel moment. Din păcate neadoptarea lui la acel moment – când exista o miză politică pentru câștigarea alegerilor – a condus nu doar la trenarea procesului, ci și la o diluare semnificativă a dispozițiilor din cadrul acestuia, astfel că varianta de lucru de la finele anului 2013 este departe de a fi un document care să asigure etica parlamentară sau chiar o conduită ireproșabilă în raport cu respectarea celorlalte puteri în stat, așa cum menționează și Raportul.

Acesta din urmă este doar unul dintre exemplele pentru care TI-România a solicitat în mod constat ca Rapoartele Comisiei să aibă în vedere măsura reală a reformelor adoptate – respectiv să vizeze impactul acestora și nu existența pe hârtie a acestora. În acest sens în introducerea Raportului se face mențiunea că de-a lungul timpului atenția în procesul de monitorizare a fost translatată către ‘impactul reformelor’. Este regretabil însă că solicitările societății civile în această materie se fac auzite la 7 ani distanță de la intrarea în vigoare a MCV.

În ciuda faptului că Mecanismul de Cooperare și Verificare, în forma sa actuală, nu cuprinde indicatori de evaluare a impactului, Raportul de acest an menționează explicit faptul că eficiența eforturilor anticorupție este cu precădere apanajul liderilor instituționali chemați să pună în aplicare Strategia Națională Anticorupție, la nivelul tuturor instituţiilor din sectorul public de la nivel central şi local.

În acest context Transparency International România lansează liderilor politici, liderilor structurilor judiciare și celor comerciale invitația de a se ralia unui nou obiectiv național care să ofere măsura reală a angajamentului și progreselor înregistrate de România în lupta anticorupție: acela ca până în 2025 nota din Indicele de Percepţiei a Corupţiei în România să crească de la 43 de puncte până aproape de 70 de puncte.


Data publicare: 22/01/2014