Anunt de presa

16 iunie 2023

Mecanism de consultare la nivel local – Ateliere de lucru cu părți interesate de la nivelul Municipiului Aiud și Regiunea Centru

În perioada ianuarie – iunie 2023 Asociația Română pentru Transparență | Transparency International Romania a organizat 3 ateliere de lucru cu obiectivul de a consulta părți interesate de la nivelul Municipiului Aiud și Regiunea de dezvoltare Centru referitor la  un mecanism de colaborare între societatea civilă locală și administrația publică locală, mecanism elaborat în cadrul proiectului.

Ateliere au avut loc în  datele de 30 ianuarie 2023, 27 februarie 2023 și 16 iunie 2023 și au adus la dezbateri reprezentanți ai  administrației publice locale, respectiv Primăria Municipiului Aiud, ai ONG-urilor din Municipiu și din Regiunea Centru și ai partenerilor sociali.

Principalele concluzii ale atelierelor au fost că un astfel de mecanism este mai mult decât necesar în zona de implementare a proiectului și că instrumentul este util atât societății civile, cât și instituțiilor publice. Mai mult decât atât, feedback-ul participanților asupra documentelor prezentate a fost unul pozitiv, iar completările acestora ajută la elaborarea unui mecanism realist și funcțional.

Asociația Română pentru Transparență | Transparency International Romania implementează în perioada august 2022 – septembrie 2023 proiectul Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă, SIPOCA 947/MySMIS 151484.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității a minimum 40 de organizații non-guvernamentale și parteneri sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, prin elaborarea și implementarea unor mecanisme și proceduri de interacțiune cu autorități publice locale, precum și prin instruire specializată și networking.

La finalul proiectului Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă sunt așteptate următoarele rezultate:

  • un mecanism de consultare la nivel local denumit Grup Consultativ pentru Dezvoltare Locală (CDL) elaborat în cadrul proiectului și implementat în parteneriat cu Primăria Municipiului Aiud.
  • minimum 80 de reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali certificați la finalul sesiunilor de instruire.
  • două proceduri de interacțiune a ONG-urilor cu autoritățile publice locale, elaborate.
  • un ghid ca instrument de monitorizare și evaluare independentă a politicilor și strategiilor la nivel.

Valoarea totală a proiectului: 424.197,11 lei, din care 415.713,18 lei total fonduri nerambursabile.

Proiectul Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

 


Data publicare: 16/06/2023