Comunicat de presă

13 Martie 2020

Prezentarea rezultatelor proiectului SIPOCA377


Proiectul „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, cod proiect: SIPOCA377 se încheie la data de 15 martie 2020, cu rezultate peste așteptările estimate inițial.

Transparency International Romania a implementat acest proiect în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și Universitatea din Bucureşti, în perioada 15 iulie 2018 – 15 martie 2020.

Obiectivul general al proiectului a urmărit creşterea accesului la justiţie pentru cetăţeni, în special din grupurile vulnerabile, care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţia publică şi sistemul judiciar, prin crearea şi operaţionalizarea unei reţele de centre de documentare şi asistenţă.

Printre rezultatele obținute se numără:

  • Înființarea și operaționalizarea a 6 Centre de asistenţă şi documentare juridică pentru cetățeni, susţinute de o platformă electronică.

Centrele deschise la sediile Facultăților de Drept ale partenerilor de proiect din Timișoara, Sibiu, Craiova, Cluj-Napoca, Iași și București oferă atât posibilitate de documentare pentru jurişti, cât şi asistenţă pentru cetăţeni, în special pentru cei din grupurile vulnerabile, care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din partea administraţiei publice şi a sistemului judiciar.

  • Grad crescut de informare a peste 2500 de specialişti în domeniul dreptului

Pe parcursul proiectului, 2.538 de specialişti în domeniul dreptului au participat la seminarii și ateliere de lucru, fiind consultaţi şi informaţi cu privire la Centrele de documentare şi asistenţă.

  • Trei proceduri model de asistenţă şi soluţionare alternativă pe cale administrativă a plângerilor cetăţenilor au fost dezvoltate în cadrul proiectului.
  • Două studii și un ghid elaborate în cadrul proiectului:
  • „Studiu comparativ privind accesul la justiţie, la asistenţă şi consiliere juridică, căi alternative de rezolvare a litigiilor, inclusiv a litigiilor administrative în state membre ale Uniunii Europene şi ale Consiliului Europei”;
  • „Studiu privind rezolvarea alternativă, pe cale administrativă, a litigiilor dintre cetățeni și administrația publică”;
  • „Ghid privind drepturile cetăţenilor în raporturile cu administraţia publică şi sistemul judiciar”.

Materialele sunt disponibile în format tipărit și audio-book, precum și în limbaj Braille.

  • 161 de persoane formate în vederea creşterii capacităţii acestora de a acorda asistenţă şi consiliere juridică pentru cetăţeni, în special pentru cei din grupurile vulnerabile, care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din partea administraţiei publice şi a sistemului judiciar.

Au fost organizate două tipuri de cursuri: un curs de formare profesională cu tema „Aspecte teoretice şi practice privind justiţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale; particularităţi ale grupurilor vulnerabile”, respectiv un curs de limbaj mimico–gestual nivel iniţiere.

Printre beneficiari s-au aflat persoane care desfăşoară sau sunt autorizate să desfăşoare o activitate juridică, specialişti în domeniul dreptului, precum şi personal din cadrul instituţiilor din sistemul judiciar sau administraţia publică.

În plus, prin participarea la seminarii şi mentorat post-formare, 98 de persoane din administraţia publică au beneficiat de creşterea capacităţii privind rezolvarea alternativă rapidă a litigiilor şi/sau evitarea litigiilor de natură administrativă.

De asemenea, a fost derulată o amplă campanie de informare cu privire la serviciile de asistenţă juridică disponibile pentru cetăţeni, inclusiv prin intermediul unei caravane în mediul rural și prin difuzarea unui spot radio la nivel național și local.

Proiectul „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie” a fost cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

Informaţii suplimentare, inclusiv studiile și procedurile elaborate sunt disponibile pe site-ul proiectului: www.acces-justitie.ro.

Persoană de contact: Georgeta Filip, consultant relaţii publice pentru acest proiect, tel: 0722.598.014 e-mail: georgeta.filip@transparency.org.ro


Data publicare: 13/03/2020