Comunicat de presa

10 august 2022

Proiectul ILFOV contribuie la consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în dezvoltarea locală

Transparency International Romania sprijină organizații non-guvernamentale și parteneri sociali din Ilfov în vederea implicării acestora în dezvoltarea locală.

În perioada iulie 2022 – august 2023, Transparency International Romania, în calitate de beneficiar, implementează proiectul Instrumente de Lucru și Formare pentru Organizații de Viitor_ILFOV, SIPOCA 963 / MySMIS2014+ 151482. Obiectivul general propus este consolidarea capacității organizațiilor non-guvernamentale și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, prin elaborarea și implementarea de mecanisme și instrumente de interacțiune cu autorități publice locale, precum și prin instruire specializată și rețea de cooperare la nivel local.

Cu scopul de a atinge acest obiectiv, Transparency International Romania are în vedere organizarea a două tipuri de cursuri de instruire destinate reprezentanților ONG-urilor și partenerilor sociali din Regiunea de dezvoltare București-Ilfov.

„Cursul aplicat de elaborare, formulare și advocacy pentru politici publice alternative” va aborda subiecte precum etapele necesare pentru elaborarea unei politici publice alternative, realizarea ”arborelui problemei”, dezvoltarea unei campanii de advocacy.

Cursul “Proiecte pentru comunitate: de la identificarea de parteneriate și surse de finanțare la scrierea cererii de finanțare” va pune la dispoziția participanților o serie de instrumente de lucru și noțiuni care să îi ajute în dezvoltarea de parteneriate și asigurarea dezvoltării sustenabile.

Totodată, Transparency International Romania va demara elaborarea unui mecanism de consultare la nivel local denumit Grup Consultativ pentru Dezvoltare Comuna Brănești, în baza Parteneriatului pentru Dezvoltare Locala (PDL) încheiat cu Primaria Comunei Brănești. În cadrul mecanismului de consultare vor fi elaborate 4 propuneri de politici publice în domeniile educație, cultură, social/sănătate și mediu.

Rezultatele așteptate ale proiectului ILFOV sunt:

- un mecanism de consultare la nivel local denumit Grup Consultativ pentru Dezvoltare Comuna Brănești, elaborat în cadrul proiectului și implementat în parteneriat cu Primăria Brănești.

- 4 propuneri de politici publice dezbătute, validate în cadrul Grupului Consultativ pentru Dezvoltare Comuna Brănești și înaintate spre aprobare Consiliului Local.

- Minimum 90 de reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali certificați la finalul sesiunilor de instruire.

- o rețea tematică de cooperare la nivel local.

- 4 instrumente de monitorizare și evaluare independentă a politicilor publice aplicate la nivel local.

Pentru mai multe informații cu privire la proiectul Instrumente de Lucru și Formare pentru Organizații de Viitor_ILFOV, SIPOCA/SMIS 2014+: 963/151482, vă rugăm să vizitați site-ul nostru sau să ne contactați la adresa de e-mail: office@transparency.org.ro .

Valoarea totală a proiectului: 419.748,81, din care 411.353,83 total fonduri nerambursabile.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European,                                                                        prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!


Data publicare: 10/08/2022