Comunicat de presa

5 iunie 2023

Proiectul ILFOV: ONG-uri, parteneri sociali și administrația publică locală – în dialog pentru elaborarea de politici publice

 

În cadrul proiectului Instrumente de Lucru și Formare pentru Organizații de Viitor_ILFOV, SIPOCA/SMIS 2014+: 963/151482, Asociația Română pentru Transparență | Transparency International Romania organizează o serie de 8 ateliere de lucru cu scopul de a dezbate și valida propuneri de politici publice, pornind de la nevoile identificate în rândul comunității locale, în domeniile educație, cultură, sănătate/social și mediu.

Primul atelier a avut loc în data de 23 februarie 2023, la sediul Primăriei Brănești și a reunit reprezentanți ai societății civile de la nivel local și reprezentanți ai Primăriei Comunei Brănești, iar accentul a fost pus pe domeniile educație și cultură. În cadrul acestei întâlniri au fost identificate potențiale puncte de pornire în elaborarea viitoarelor propuneri de politici publice în domeniile educație și cultură, după cum urmează: 

- Promovarea specificităților culturale locale, precum Ziua Cucilor, prin propuneri de politică publică referitoare la zile tematice, reprezentații în afara comunei, ateliere de învățate a meșteșugurilor specifice acestei sărbători locale, etc.;

- Crearea unui spațiu dedicat activităților recreative și culturale pentru cetățeni, în special pentru copii și tineri și pentru organizații locale, în care să se poată desfășura activități după terminarea orelor de curs și în timpul liber;

- Înființarea unui centru pe modelul Școală după Școală, dedicat activităților de învățare pentru elevi, cu scopul de a oferi acestora suport cu privire la realizarea temelor pentru acasă, identificarea abilităților copiilor, etc. 

În luna aprilie 2023 a avut loc la sediul Transparency International Romania , beneficiarul proiectului, cel de-al doilea atelier de lucru, care a reunit de această dată doar organizații non-guvernamentale de la nivel central și au fost puse în dezbatere cele trei teme  enumerate mai sus, desprinse din discuțiile purtate la primul atelier.

Următorul atelier este programat în data de 20 iunie 2023, în format online, ocazie cu care sunt invitate la dezbateri organizații non-guvernamentale și parteneri sociali de la nivelul Comunei Bărnești și de la nivelul Regiunii de dezvoltare București-Ilfov, precum și reprezentanți ai Primăriei Comunei Brănești, pentru a identifica propuneri de politici publice în toate cele 4 domenii de interes ale proiectului, respectiv educație, cultură, sănătate/social și mediu.

Proiectul ILFOV are ca obiectivul general consolidarea capacității organizațiilor non-guvernamentale și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, prin elaborarea și implementarea de mecanisme și instrumente de interacțiune cu autorități publice locale, precum și prin instruire specializată și rețea de cooperare la nivel local.

Rezultatele așteptate ale proiectului ILFOV sunt:

- un mecanism de consultare la nivel local denumit Grup Consultativ pentru Dezvoltare Comuna Brănești, elaborat în cadrul proiectului și implementat în parteneriat cu Primăria Brănești.

- 4 propuneri de politici publice dezbătute, validate în cadrul Grupului Consultativ pentru Dezvoltare Comuna Brănești și înaintate spre aprobare Consiliului Local.

- Minimum 90 de reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali certificați la finalul sesiunilor de instruire.

- o rețea tematică de cooperare la nivel local.

- 4 instrumente de monitorizare și evaluare independentă a politicilor publice aplicate la nivel local.

Pentru mai multe informații despre proiectul Instrumente de Lucru și Formare pentru Organizații de Viitor_ILFOV, SIPOCA/SMIS 2014+: 963/151482, vă rugăm să vizitați site-ul nostru sau să ne contactați la adresa de e-mail office@transparency.org.ro.

Valoarea totală a proiectului: 419.748,81, din care 411.353,83 total fonduri nerambursabile.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020


Data publicare: 05/06/2023