Transparency International și Whistleblowing International Network au lansat miercuri, 24 martie 2021, Raportul de progres referitor la transpunerea de către statele membre ale Uniunii Europene a Directivei privind protecția avertizorilor de integritate.

În cadrul evenimentului au fost prezentate atât bunele practici referitoare la transpunerea Directivei reieșite în urma cercetării efectuate de către experții implicați, dar și îngrijorările cu privire la încălcarea termenului limită de transpunere sau transpunerea defectuoasă a actului normativ european.

Conferința s-a desfășurat online, pe platforma Zoom, printre experții care au luat cuvântul s-au numărat: Anna Myers, Whistleblowing International Network; Marie Terracol, Transparency International; Ida Nowers, Whistleblowing International Network; Georgia Georgiadou, Comisia Europeană; Radu Nicolae, Civic Network for Whistleblowing (CivicAIP) Romania; Wilbert Tomesen, Huis voor Klokkenluiders.

Uniunea Europeană a adoptat Directiva (UE) 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, în octombrie 2019. Directiva trebuie transpusă în termen de doi ani de la adoptare și nu este menită să diminueze prevederile legislative dintr-un stat, dacă acestea sunt mai complexe ca normele stabilite de actul european.

Transparency International și Whistleblowing International Network au analizat stadiul progreselor făcute de cele 27 de țări UE în 14 luni de la adoptarea directivei. De asemenea, Raportul analizează și nivelul de transparență și incluziune asigurat de guvernele statelor membre în procesul de transpunere.

Metodologia utilizată în elaborarea Raportului a fost redactată de Transparency International cu scopul de a ajuta instituțiile publice, societatea civilă, jurnaliștii și alți stakeholderi să evalueze legislația națională cu privire la avertizarea de integritate. Este vorba despre o metodologie care presupune două etape, respectiv – etapa 1: evaluarea gradului de implementare la nivel național a Directivei Europene cu privire la acest subiect și etapa 2: evaluarea gradului de raliere la bunele practici internaționale referitoare la avertizare și protecția avertizorilor. Acest instrument permite evaluarea legislației naționale în vigoare, precum și a proiectelor de legi și amendamentelor aduse pe tot parcursul procesului legislativ.

Principale constatări în urma cercetării

Până la 17 februarie 2021, data la care cercetarea s-a încheiat, două treimi dintre statele membre nu au demarat transpunerea Directivei Europene cu privire la protecția avertizorilor de integritate sau au făcut progrese minime în acest sens. Încă nu este clar dacă vreunul dintre statele membre UE va reuşi să transpună complet Directiva până la data limită din decembrie 2021.

Cinci țări membre au înregistrat progrese limitate privind transpunerea Directivei: Irlanda, Estonia, Spania și Franța, care a organizat dezbateri publice în iunie 2020 și Februarie 2021, și, de asemenea, Danemarca – caz în care proiectul de lege a fost transmis către diferiți stakeholderi în decembrie 2020. Trei state membre au făcut progrese moderate în ceea ce privește transpunerea directivei: Letonia, Țările de Jos și Suedia – care au organizat consultări publice asupra proiectelor de lege.

O singură țară din Uniunea Europeană a înregistrat progrese substanțiale cu privire la transpunerea Directivei, Cehia, al cărei proiect de lege privind protecția avertizorilor de integritate a ajuns în Parlament, în 9 februarie 2021.

Fără consultări cu toți stakeholderii relevanți, legislația națională în domeniu este puțin probabil să ofere protecția adecvată avertizorilor de integritate și să îmbunătățească depistarea și combaterea ilegalităților.

Progresul înregistrat de România, unul minimal

În ceea ce privește țara noastră, puține informații au fost făcute publice privind transpunerea Directivei, până la finalul anului 2020. Conform Ministerului Justiției, care se ocupă cu acest proces, un grup de lucru format din funcționari ai ministerului a fost înființat la începutul anului 2020, iar în martie 2021, proiectul de lege a fost lansat în dezbatere publică.

Din punct de vedere al transparenței și incluziunii, procesul transpunerii Directivei a fost opac până la începutul anului 2021, când lucrurile s-au mai ameliorat. Nicio informație nu a fost făcută publică în anul 2020, în afară de cea referitoare la constituirea grupului de lucru intern. În decembrie 2020, Ministerul Justiției a organizat o întâlnire cu organizațiile societății civile membre ale Platformei pentru Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, cu scopul de a discuta despre procesul de transpunere a Directivei și problemele întâlnite. În martie 2021, conform legislației românești, MJ a lansat în dezbatere publică proiectul de lege, stakeholderii interesați având la dispoziție trei săptămâni să trimită opinii și sugestii. Transparency International Romania a trimis MJ o serie de recomandări asupra proiectului de lege.

Principalele recomandări din cadrul Raportului:

  • Chiar dacă pare că termenul final de transpunere în legislația națională a Directivei privind protecția avertizorilor de integritate nu va fi respectat, acest lucru nu înseamnă că statele membre ar trebui să grăbească acest proces, riscând să omită pași și aspecte importante.

  • Procesul de transpunere trebuie să fie transparent și să includă toți stakeholderii cheie. Este important să se organizeze consultări publice, iar cercetarea să fie realizată într-un timp optim, astfel încât viitoarea legislație privind protecția avertizorilor de integritate să fie exhaustivă.

  • Statele membre ar trebui să profite de acest proces de transpunere a Directivei și să meargă chiar mai departe de standardele minime prevăzute în actul european, pentru a avea o legislație care să întrunească atât standardele europene, cât și standardele internaționale privind protecția avertizorilor de integritate.

Raportul integral elaborat de Transparency International și Whistleblowing International Network este disponibil mai jos.


  EU Governments Whistleblower Protection
Data publicare: 29/03/2021