Raspunsul TI-Romania la scrisoarea deschisa adresata acesteia pe marginea legii minelor

Către: Mining Watch
În atenţia: Domnului Dan Mercea - Preşedinte

Stimate domnule Mercea,

Am primit cu surprindere solicitarea entităţii pe care o reprezentaţi, solicitare care caută mai degrabă să aplice etichete şi să insinueze, decât să primească răspuns la unele întrebări care altfel ar putea fi legitime. Ne-ar fi bucurat extrem de mult sa primim o propunere/ solicitare de colaborare sau cooperare în găsirea unor soluţii bune pentru toate problemele care trebuie rezolvate în această ţară.

Surprinderea provine și din faptul că Transparency International România a fost în mod constant un promotor de politici publice pro transparență și integritate, ale cărui eforturi s-au materializat în numeroase acte normative astăzi în vigoare, și a căror valoare pentru societate nu a fost contestată niciodată. TI-România s-a implicat în campanii şi eforturi de advocacy numai în domenii legate de promovarea transparenţei, integrităţii, bunei guvernări şi administrări în domeniul public, alocării şi utilizării judicioase a resurselor publice, eticii profesionale în administraţia publică, protecţiei drepturilor procesuale, şi prevenirii, combaterii şi sancţionării corupţiei. Lista proiectelor de acte normative pentru care TI-România a derulat campanii de advocacy este disponibilă pe pagina de internet a organizaţiei, la secţiunea Politici şi studii, subsecţiunea Advocacy.

Şi de această dată, Tranparency International Romania a făcut o serie de propuneri, din perspectiva propriei misiuni instituţionale, ca alternativă la propunerea legislativă a Guvernului pentru proiectul Roșia Montana, pe care organizaţia noastră a combătut-o la acel moment.

Aceste propuneri alternative au fost însă luate în considerare la varianta a doua a legii, fiind şi singurele propuneri de redactare, modificare şi reorientare a proiectului de act normativ transmise. Din păcate însă, în această variantă au fost introduse şi amendamente care au virusat actul normativ pentru interesele unor companii, iar Parlamentul pe bună dreptate a respins proiectul în ansamblul său.

Cu privire la actuala propunere, ce urmează a fi depusă în Parlament, am fost consultaţi dacă ne menţinem propunerile făcute pentru a fi incluse şi în această formă, ceea ce am confirmat şi întărit. Încurajăm organizaţiile neguvernamentale care sunt în dezacord cu soluţia legislativă să facă propuneri în ariile lor de competenţă şi misiune instituţională (eventual se pot face coaliţii trans-tematice), decât să boicoteze eforturile legitime ale organizaţiilor care şi-au reprezentat legitim misiunea instituţională.

Referitor la neclaritățile pe care le insinuați în corpul solicitării, facem următoarele precizări: În ceea ce priveşte proiectul privind legea minelor, TI-România a elaborat o serie de amendamente care vizau sporirea gradului de transparență și consultarea comunităților în legătură cu proiectele din industria minieră și care au fost transmise grupurilor parlamentare încă din faza de discutare a variantei 2 de lege la Senat, fără ca aceste amendamente să interfereze în vreun fel cu aria de competență a altor stakeholderi cu expertiză în zona protecției mediului, patrimoniului cultural, drepturilor omului. TI-România a primit răspuns la propunerea de amendamente, forma capitolului de transparență pe care s-au construit discuțiile fiind cunoscută publicului larg de pe pagina de internet a Parlamentului. Nu cunoaștem care a fost corespondența Comisiei cu ale ONG-uri. În discuțiile purtate după ce legea a fost respinsă în luna decembrie, am insistat să se mențină prevederile legate de transparență, alături de amendamentele, sugestiile și criticile la adresa versiunii 2 a legii, pentru a fi integrate în situația de redepunere a legii.

TI-România nu a fost în procedura de avizare, aprobare preliminară sau orice altă procedură la care se referă întrebarea dumneavoastră, ci am avut consultări în care am stăruit asupra amendamentelor pe care le publicăm pe pagina noastră de internet.

TI-România nu este inițiatorul actului normativ și în acest sens nu inițiază consultări. O organizație neguvernamentală poate promova propriile propuneri pe agenda publică. Tocmai de aceea TI-România, conștientă de impactul transparenței și al obligației de consultare a comunităților locale pentru orice proiecte miniere, a propus aceste amendamente în domeniul transparenței și consultării. La elaborarea acestor amendamente TI-România a utilizat know-how-ul internațional precum și o serie de politici publice în domeniu, propuse și promovate de Transparency International. Vă transmitem anexat toate standardele și politicile promovate de Transparency International cu relevanță pentru importanța transparenței în proiectele miniere, materiale pe care le-am utilizat pentru a formula amendamentele în domeniul transparenţei şi consultării publice, şi pe care le-am transmis de altfel și inițiatorilor legii pentru a fi avute în vedere în susținerea amendamentelor noastre.

Reiterăm faptul că Transparency International Romania nu gestionează procedura parlamentară de adoptare a legii, dar din punctul nostru de vedere este de așteptat în perioada următoare să aibă loc o consultare în comisiile de specialitate pentru ca legea să înglobeze cât mai multe amendamente constructive și coerente și să înlăture potențialele riscuri de aplicare defectuoasă din punct de vedere economic, al mediului, al integrității și transparenței, patrimoniului cultural și drepturilor omului, valorizând astfel expertiza organizaţiilor din aceste domenii.

În ceea ce priveşte colaborările şi finanţările obţinute de TI-România, lista acestora este disponibilă pe pagina de internet a organizaţiei de mulţi ani, în spiritul transparenţei, ceea ce recomandăm tuturor organizaţiilor neguvernamentale din România.

Punctual, ţinem să menţionăm că TI-România nu a avut colaborări cu companii miniere și nici cu organizații de lobby ale companiilor miniere, şi de asemenea nu a beneficiat de donații, burse, sau orice alte beneficii din partea unor astfel de structuri. Referitor la relațiile cu Ambasada Canadei, pe care le-aţi identificat transparent pe site-ul nostru, acestea au existat în perioada preaderare (2003 - 2005), în cadrul proiectului ”Campania pentru principiile TI în mediul de afaceri”, din fondurile destinate sectorului neguvernamental, precum și în cadrul parteneriatului Ambasada Canadei – Centrul Cultural American – TI-România pentru organizarea şi derularea Conferinţei „Integritatea în cheltuirea banilor publici: cum administrează România fondurile publice în contextul crizei financiare actuale?” în data de 21 septembrie 2009. Ambele finanţări au fost specifice sectorului ONG deschise prin concursuri de proiecte sau prin linii de finanţare a propunerilor de evenimente, conferinţe, schimburi de experienţă, etc. Relaţiile cu Ambasada Canadei şi Centrul Cultural American nu au în nici un fel legătură cu influenţarea de orice natură a politicilor promovate de TI-România. Astfel, referitor la alegaţiile dumneavoastră din primul paragraf, agresiv şi impardonabil, precum şi la celelalte insinuări de-a lungul documentului transmis, vă sugerăm să vă reţineţi de la asemenea comentarii referitor la TI-România în orice formă de comunicare şi să utilizaţi o abordare pro-activă pentru soluţionarea aspectelor pentru care militaţi.

În spiritul dialogului şi al transparenţei în sectorul neguvernamental vă rugăm să ne comunicaţi lista membrilor, a finanţatorilor şi a afilierii membrilor dumneavoastră cu orice structuri care s-au poziţionat pro-causa în conflictul Roşia Montană.

Încheiem prin a vă solicita ca prin atitudine şi acţiuni să stimulaţi dialogul şi abordarea critic-constructive ale sectorului neguvernamental şi să nu legitimaţi prin radicalism şi agresivitate dispreţul faţă de sectorul neguvernamental şi de capacitatea lui de a face advocacy în domeniul mediului.

Victor Alistar
Director executiv

Scrisoare deschisă adresată TI-Romania de către Mining Watch 

Răspunsul TI-România la scrisoarea deschisă adresată acesteia pe marginea legii minelor 

Standarde și politici cu relevanță pentru importanța transparenței în proiectele miniere


Data publicare: 07/02/2014