23 octombrie 2019
Bucureşti

 

Comunicat de presă

România la raport: MCV 2019


 

În urma analizării Raportului MCV dat publicităţii marţi de Comisia Europeană, Transparency International Romania face un apel către toţi factorii de decizie în vederea luării cu maximă operabilitate a ansamblului de măsuri necesare pentru ca progresele înregistrate în România în ultimii ani să fie unele sustenabile şi credibile.

Totodată, reiterăm faptul că pentru reducerea vulnerabilităţilor la corupţie este esenţial ca accentul să fie pus pe prevenţie. Aprobarea şi aplicarea unor măsuri precum standardizarea administrativă, digitalizarea proceselor de lucru inclusiv în relaţia cu cetăţenii pot conduce la reducerea birocraţiei şi la asigurarea transparenţei decizionale în instituţiile publice.

Printre soluţiile concrete propuse de Transparency International Romania se numără:

  • Înfiinţarea Registrului Naţional de Conformitate, instrument de utilitate publică, propus de organizaţia noastră pentru a creşte transparenţa administrativă şi pentru a contribui la reducerea vulnerabilităţilor la corupţie şi a arbitrariului în realizarea inspecţiilor administrative.

  • Modernizarea standardelor de bună guvernanţă locală, prin implementarea Sistemului de Integritate la nivelul administrație publice locale, pe un model elaborat de Transparency International şi aplicat cu succes în alte state europene.

În ceea ce priveşte combaterea corupţiei prin mijloacele represiunii penale, considerăm că este importantă promovarea unei practici unitare în derularea investigaţiilor, în vederea creşterii eficacităţii unor astfel de demersuri.

Succesul luptei împotriva corupţiei este direct legat de instituţii puternice şi stabile în ansamblul lor. În acelaşi timp, este nevoie de o implicare constantă a tuturor reprezentanţilor societăţii, de la clasa politică şi instituţiile publice, la mediul privat şi cetăţeni, fiecare având rolul şi responsabilitatea sa în lupta împotriva corupţiei.


Transparency International Romania are peste 20 ani de activitate în sectorul neguvernamental, perioadă în care a contribuit inclusiv la înfiinţarea/consolidarea unor instituţii publice precum Agenţia Naţională de Integritate, Direcţia Naţională Anticorupţie, a elaborat politici publice şi standarde de etică şi integritate în sectorul public şi mediul de afaceri. Suntem consecvenți principiilor care ne ghidează în activitatea noastră: integritate, imparțialitate, responsabilitate, profesionalism.

Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați: Georgeta Filip, Specialist relaţii publice Transparency International Romania, tel: 0722598014; e-mail: georgeta.filip@transparency.org.ro


Data publicare: 23/10/2019