Anunt de presa

9 ianuarie 2023

Start sesiunilor de formare în cadrul proiectului Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă

În luna ianuarie 2023 pornim seria de sesiuni de formare din cadrul proiectului Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă, cu un prim Curs de Transparență decizională și interacțiunea cu administrația publică locală.

Sesiunea va avea loc în perioada 25-27 ianuarie 2023, se va desfășura în sistem online, prin intermediul platformei Zoom. Adresată membrilor organizațiilor neguvernamentale din Municipiul Aiud, sesiunea de formare va aborda subiecte precum legislația în vigoare privind transparența decizională și accesul la informații, concepte precum participare cetățenească, dezbatere publică, participare la procesul de luare a deciziilor. De asemenea, un accent deosebit se va pune și pe promovarea principiilor privind egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă.  În anul 2023 vor fi organizate mai multe sesiuni de instruire în cadrul proiectului Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă, pe o serie de teme de interes pentru societatea civilă și partenerii sociali din Municipiul Aiud și Regiunea de dezvoltare Centru.

 

Asociația Română pentru Transparență | Transparency International Romania implementează în perioada august 2022 – septembrie 2023 proiectul Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă, SIPOCA 947/MySMIS 151484.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității a minimum 40 de organizații non-guvernamentale și parteneri sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, prin elaborarea și implementarea unor mecanisme și proceduri de interacțiune cu autorități publice locale, precum și prin instruire specializată și networking.

La finalul Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă sunt așteptate următoarele rezultate:

  • un mecanism de consultare la nivel local denumit Grup Consultativ pentru Dezvoltare Locală (CDL) elaborat în cadrul proiectului și implementat în parteneriat cu Primăria Municipiului Aiud.
  • minimum 80 de reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali certificați la finalul sesiunilor de instruire.
  • două proceduri de interacțiune a ONG-urilor cu autoritățile publice locale, elaborate.
  • un ghid ca instrument de monitorizare și evaluare independentă a politicilor și strategiilor la nivel.

Valoarea totală a proiectului: 424.197,11 lei, din care 415.713,18 lei total fonduri nerambursabile.

Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

 


Data publicare: 09/01/2023