Berlin, 26 octombrie 2010 – În ciuda faptului că guvernele au investit importante sume de bani pentru a face faţă celor mai stringente probleme la nivel global, de la instabilitatea pieţelor financiare până la schimbarea climatică şi sărăcia, fenomenul corupţiei rămâne un obstacol în realizarea progreselor atât de necesare, aşa cum arată Indicele de Percepţie a Corupţiei (IPC 2010) al Transparency International, ce măsoară percepţia asupra corupţiei, publicat astăzi.

Indicele de Percepţie a Corupţiei 2010 arată că aproximativ trei sferturi din cele 178 de ţări care compun acest index au un scor inferior valorii de cinci pe o scară de la 0 (nivel ridicat de corupţie) la 10 (nivel ridicat de integritate), ceea ce pune în lumină gravitatea problemei corupţiei.

„Aceste rezultate indică faptul că trebuie făcute eforturi mult mai susţinute în vederea întăririi guvernării în lume. Atunci când mijloacele de supravieţuire ale atâtor oameni sunt în joc, angajamentele guvernelor privind lupta împotriva corupţiei, transparenţa şi răspunderea publică trebuie să se traducă în acţiuni concrete. Buna guvernare este un element esenţial pentru rezolvarea problemelor de politică mondială cu care se confruntă guvernele”, a declarat Huguette Labelle, preşedintele Transparency International (TI).

Pentru a răspunde acestor provocări, este necesar ca guvernele să pună în practică măsuri anti-corupţie la nivelul tuturor sferelor societăţii, fie că vorbim de contracararea crizei financiare, de confruntarea cu schimbările climatice sau de eradicarea sărăciei. Transparency International pledează pentru o aplicare mai strictă a Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei, singura iniţiativă internaţională ce oferă un cadru care permite eradicarea corupţiei. „Tolerarea corupţiei este inacceptabilă; prea mulţi oameni săraci şi vulnerabili din întreaga lume continuă să sufere de pe urma consecinţelor acesteia. Este necesar un respect sporit pentru legile şi regulamentele existente. Nu ar trebui să existe niciun refugiu pentru oamenii corupţi şi nici pentru banii lor”, a adăugat Labelle.

Indicele de percepţie a corupţiei: rezultate
În IPC-ul de anul acesta, Danemarca, Noua Zeelandă şi Singapore se găsesc în fruntea clasamentului, cu un scor de 9,3. Guverne instabile, suferind de cele mai multe ori de un istoric marcat de conflicte, continuă să domine partea inferioară a clasamentului. Afganistan şi Myanmar împărtăşesc penultima poziţie, cu un scor de 1,4, în timp ce Somalia se află pe ultimul loc, cu un punctaj de 1,1.

Atunci când sursele sondajelor rămân aceleaşi pentru ţările examinate, şi atunci când se operează o coroborare cu mai mult de jumătate din aceste surse, se pot constata schimbări reale de percepţii. În conformitate cu aceste criterii, este posibil să se observe o ameliorare a scorurilor din 2010 faţă de cele din anul precedent pentru Butan, Chile, Ecuator, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Gambia, Haiti, Jamaica, Kuweit şi Qatar. În mod similar, putem observa un declin al valorilor obţinute pentru aceeaşi perioadă în cazul Republicii Cehe, Greciei, Ungariei, Italiei, Madagascarului, Nigerului şi Statelor Unite.

Urmări financiare
Este demn de observat că, dintre ţările care au înregistrat în acest an scoruri inferioare celor din anul anterior, fac parte şi statele cele mai afectate de criza financiară, agravată de lipsa de transparenţă şi de integritate. De asemenea, printre ţările care au înregistrat progrese nu se află cele ce fac parte din Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), ceea ce subliniază faptul că toate naţiunile trebuie să îşi întărească mecanismele de bună guvernare.

Evaluarea TI privind cele 36 de ţări industrializate semnatare a Convenţiei OCDE împotriva mitei, ce condamnă mituirea oficialilor străini, arată că 20 dintre aceste nu aplică sau aplică marginal aceste reguli, transmiţând astfel un semnal negativ în cea ce priveşte angajamentul lor de a limita practicile corupte. În timp ce corupţia rămâne o plagă pentru statele în curs de dezvoltare, afectându-le în eforturile lor de a-şi construi şi întări instituţiile, de a proteja drepturile omului şi de a ameliora nivelul de trai, fluxurile internaţionale generate de corupţie continuă să fie considerabile.

„Rezultatele IPC din anul acesta arată încă o dată că fenomenul corupţiei este o problemă globală ce trebuie contracarată prin politici de reformă globale. Este lăudabil faptul că Grupul celor 20 şi-a asumat angajamente importante în ceea ce priveşte transparenţa şi integritatea în contextul reformelor financiare, înainte de summit-ul din noiembrie de la Seul”, a spus Huguette Labelle. „Însă procesul de reformă în sine trebuie accelerat.”

TI face apel la Grupul celor 20 să mandateze o supraveghere guvernamentală şi transparenţă publică sporite în toate măsurile pe care le iau în vederea reducerii riscurilor sistemice şi a oportunităţilor de corupţie şi fraudă în sectorul public, precum şi în mediul privat. Mesajul este evident: peste tot în lume, transparenţa şi responsabilitatea sunt cruciale pentru restaurarea încrederii şi pentru răsturnarea valului corupţiei. În absenţa acestora, soluţiile de politici globale pentru multe dintre crizele globale sunt supuse riscului.

#

Transparency International este organizaţia mondială a societăţii civile ce conduce lupta împotriva corupţiei

Notă către Editori: CPI-ul este un indice compozit, fundamentat pe 13 sondaje diferite aplicate experţilor şi mediului de afaceri. Pentru actualul CPI, acestea au fost derulate în perioada ianuarie 2009 - septembrie 2010.

Contact Media 
Victor Alistar
Director executiv
victor . alistar @ transparency.org.ro


Data publicare: 26/10/2010