Ca urmare a acțiunilor declanșate de către Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia Generală Anticorupţie în vămile românești, Transparency International România apreciază acţiunile întreprinse de instituțiile sus menționate împotriva corupției în unul dintre sectoarele de activitate cel mai des menționate în studiile şi evaluările privind corupția în România. Sectorul vamal este unul extrem de vulnerabil, care contribuie semnificativ la "zona neagră" a corupţiei şi care duce la mari pierderi pentru bugetul de stat, la menţinerea suspiciunii permanente că România tolerează acest tip de practici dar și la menținerea neîncrederii privind accesul României în spații comune, cum a fost recentul exemplu cu Zona Schengen.

Considerăm că aceste acțiuni sunt importante în demersurile pe termen lung privind lupta împotriva corupției, precum şi în sensul creșterii credibilității instituțiilor statului atâta timp cât ele sunt continuate și nu sunt doar puseuri temporare. Ele trebuie să devină o practică constantă și normală a instituțiilor menite să păstreze valorile democratice. Aceasta cu atât mai mult cu cât ramificațiile posibile în cazul corupției sistemice (așa cum am semnalat de nenumărate ori în rapoartele şi pozițiile organizației noastre) necesită timp și constanță pentru eradicarea lor.

Investigarea şi soluţionarea cazurilor de corupţie din vămile României este un semnal mult aşteptat care vine în sprijinul obiectivului de confirmare a României ca un partener matur si credibil al Comunității Europene, care se poate bucura pe drept de toate beneficiile Comunității Europene (asumându-și în același timp și obligațiile de rigoare ), inclusiv aderarea la spaţiul Schengen.

Este de dorit ca astfel de acțiuni să aibă efect şi în ceea ce priveşte măsurile de prevenție, ca urmare a descurajării săvârșirii faptelor de natură penală. Totodată ele permit culegerea de date cu privire la modul de operare în sistemul vamal si de securitate a frontierelor, iar analiza acestora va trebui să fie facută publică și să conducă la aplicarea unor politici publice de securizare a integrității publice.

Abordarea coerentă a practicilor de corupție, în care episodul vămi sperăm că va fi doar un început în lupta împotriva tuturor focarelor de corupție din societatea româneasca, poate asigura nu numai credibilizarea puternică a României dar va duce în mod incontestabil și la o creștere constantă a nivelului de trai și a încrederii populației în instituțiile statului.

Transparency International Romania îşi doreşte ca aceste acţiuni să nu rămână la nivelul unui exerciţiu de imagine, ci să conducă la o analiză profundă a fenomenului corupţiei, precum şi la o reducere reală a corupţiei şi evaziunii fiscale în România. De asemenea, TI-România îşi exprimă speranţa că instrumentarea cazurilor va fi făcută într-o manieră transparentă, consecventă şi eficientă şi ne dorim ca acest început să fie continuat prin acţiuni concrete şi susţinute, atât la nivel instituţional cât şi la nivel politic.

Persoană de contact: Victor Alistar (victor . alistar @ transparency.org.ro)

Victor Alistar
Director Executiv


Data publicare: 09/02/2011