Bruxelles, 21 martie

În lumina celui mai recent scandal care implică membri ai Parlamentului European despre care s-a raportat că au acceptat plăţi secrete pentru a modifica legea sau care şi-au exprimat disponibilitatea pentru a face acest lucru, Transparency International (TI) sprijină o investigaţie oficială completă a acuzaţiilor. TI solicită, de asemenea un cod de conduită de sine stătător şi robust pentru parlamentarii care depăşesc actualele dispoziţii din Regulamentul de Procedură al Parlamentului European (în special articolul 9 şi Anexa I).

Codul de conduită de sine stătător ar trebui să includă în special:

  • standarde etice cu privire la conflictul de interese
  • necesitatea raportărilor detaliate şi la zi (ex. asupra statutului de membru al unor organizaţii şi interesele financiare directe şi indirecte ale Membrilor Parlamentului European)
  • obligaţia de a publica indicaţii legislative privind rapoartele si amendamentele înaintate
  • cerinţe speciale pentru membrii Parlamentului European care sunt selectaţi în calitate de raportori sau raportori secunzi

Codul de conduită ar trebui să fie însoţit de o supervizare atentă şi de un mecanism de implementare. În absenţa unor asemenea măsuri credibile de prevenire a conflictelor de interese la nivel european, instituţii precum Parlamentul riscă să submineze principiile democraţiei europene şi pierderea încrederii cetăţenilor UE în activitatea lor.

Contact
Jana Mittermaier 
Transparency International Liaison Office to the EU 
Tel: +32 (0)2 23 58 621 
Email: jmittermaier @ transparency.org 

Transparency International Romania atrage atenţia că activităţile de lobby de tip american sunt interzise prin intermediul Convenţiilor Consiliului Europei împotriva corupţiei, fiind asimilate traficului de influenţă.

De asemenea, reamintim că iniţiative precum European Transparency Initiative, ale căror mecanisme ar trebui puse în valoare în iniţiativele de sporire a procesului decizional la nivel European nu trebuie abandonate, acestea oferind instrumentele necesare pentru a evita efectele perverse ale legalizării acestui tip de activitate (prin registre ale lobby—iştilor sau prin mecanisme de raportare).

Mai mult, dat fiind că la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor din România se află în acest moment în discuţii propunerea legislativă privind organizarea activităţii de lobby (Pl-x nr. 581/2010), Transparency International Romania consideră că evenimentele din Parlamentul European oferă un nou argument pentru a respinge acest tip de iniţiativă. Legea transparenţei decizionale (52/2003) garantează participarea tuturor celor interesați la procesul de adoptare a actelor normative. Utilizarea acestui tip de instrument trebuie încurajată şi nu o reglementare ce poate aduce atingere liberei concurenţe şi afecta lupta anticorupţie prin legalizarea traficului de influenţă.


Data publicare: 22/03/2011