Statele Părţi […] preocupate de gravitatea problemelor pe care le pune corupţia şi de ameninţarea pe care aceasta o constituie pentru stabilitatea şi siguranţa societăţilor, subminând instituţiile şi valorile democratice, valorile etice şi justiţia, şi compromiţând dezvoltarea durabilă şi statul de drept, […] adoptă prezenta Convenţie a Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei.
Preambulul Convenţiei ONU împotriva Corupţiei,
Ratificată de România prin Legea nr. 365/2004

Astăzi, 9 Decembrie, cetăţeni din întreaga lume îşi dau mâna pentru ca într-un efort colectiv să se poată opune corupţiei care le ruinează vieţile şi ţările.

Deopotrivă oameni de rând, experţi şi reprezentanţi ai mediului de afaceri apreciază în decursul ultimilor ani corupţia ocupă un loc central în vieţile lor, luându-le şansa la un trai decent, la afaceri curate şi profitabile şi la dezvoltare sustenabilă.

Barometrul Global al Corupţiei arată că 65% dintre români consideră că nivelul corupţiei a crescut în ultimii doi ani, iar Indicele de Percepţie a Corupţiei pune în evidenţă că sectorul public din România este şi anul acesta corigent la testul integrităţii, obţinând doar 43 de puncte din partea experţilor şi a reprezentanţilor mediului de afaceri intervievaţi, punctaj mai mic decât cel de anul trecut. Cifrele denotă realitatea tristă a unui sistem în care structurile percepute ca fiind cele mai corupte sunt partidele politice şi parlamentul (4,2 şi respectiv 4 puncte din 5 – foarte corupte), iar cei chemaţi să restabilească dreptatea – justiţia şi poliţia se află aproape la paritate cu aceştia cu 3,7 şi 3,5 puncte. Corupţia şi cei corupţi proliferează pentru că mecanismele şi instituţiile care ar trebui să ancheteze, să judece, să sancţioneze şi să recupereze prejudiciile generate de corupţie sunt nefuncţionale.

Dar corupţia trebuie să înceteze! Aceleaşi studii ale Transparency International arată că 3 români din 4 sunt gata să ia atitudine în faţa corupţiei şi să susţină prin eforturi proprii această luptă, fie adresându-se prin petiţii Guvernului, fie luând parte la proteste paşnice, fie aderând la organizaţii care luptă împotriva corupţiei, fie plătind un preţ mai ridicat pentru produse sau servicii, câtă vreme ele provin de la companii curate, fie făcând publice problemele de corupţie prin intermediul reţelelor de socializare.

În spiritul şi în susţinerea unei atitudini naţionale, Transparency International România lansează astăzi programul „Tu poţi face diferenţa! Ia atitudine pentru sancţionarea corupţiei!”, program structurat pe două faze:
1. Colectarea de la cetăţeni şi catalogarea faptelor de corupţie cu care s-au confruntat, sau pe care le-au observat şi care fie zac nesoluţionate în sertarele justiţiei, fie au fost soluţionate în favoarea celor corupţi.
2. Campania „Adoptă un caz!” – în care cetăţenii vor fi invitaţi să îşi asume în mod voluntar monitorizarea soluţionării unui caz de corupţie, cu sprijinul Transparency International Romania.

Programul va fi derulat prin Centrul de Resurse Anticorupţie pentru Cetăţeni al TI-România, care poate fi contactat la centru @ transparency.org.ro sau 021/3177169. Informaţiile primite vor fi utilizate pentru a fundamenta eforturile de advocacy pentru modificarea normelorsau procedurilor care permit nesancţionarea corupţiei. Rezultatele monitorizării şi progresul cazurilor va fi făcut public constant, pe pagina de internet a organizaţiei www.transparency.org.ro.

Obiectivul naţional pe care Transparency International România îl propune cetăţenilor, mediului de afaceri, societăţii civile, partenerilor sociali şi nu în ultimul rând clasei politice este ca până în 2020 Indicele de Percepţiei a Corupţiei în România să depăşească 70 de puncte.


Data publicare: 09/12/2013