Anunt de presa

Data: 12 septembrie 2022

Începem implementarea proiectului Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă

 

Asociația Română pentru Transparență | Transparency International Romania implementează în perioada august 2022 – septembrie 2023 proiectul Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă, SIPOCA 947/MySMIS 151484.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității a minimum 40 de organizații non-guvernamentale și parteneri sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, prin elaborarea și implementarea unor mecanisme și proceduri de interacțiune cu autorități publice locale, precum și prin instruire specializată și networking.

Pentru îndeplinirea obiectivului general al proiectului, Asociația Română pentru Transparență | Transparency International Romania va derula o serie de activități precum dezvoltarea si Implementarea unui mecanism de consultare la nivel local, consultări cu părțile interesate prin organizarea de ateliere de lucru, organizarea și derularea a 3 tipuri de cursuri de formare profesională și activități de networking.

Municipiul Aiud este arealul principal în care va fi implementat proiectul, în baza unui parteneriat încheiat de Transparency International Romania cu Primăria Municipiului Aiud. Prin extindere, grupul țină al proiectului este format din reprezenați ai organizațiilor non-guvernamentale și partenerilor sociali din Regiunea de dezvoltare Centru.

La finalul  proiectului Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă sunt așteptate următoarele rezultate:

  • un mecanism de consultare la nivel local denumit Grup Consultativ pentru Dezvoltare Locală (CDL) elaborat în cadrul proiectului și implementat în parteneriat cu Primăria Municipiului Aiud.
  • minimum 80 de reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali certificați la finalul sesiunilor de instruire.
  • două proceduri de interacțiune a ONG-urilor cu autoritățile publice locale, elaborate.
  • un ghid ca instrument de monitorizare și evaluare independentă a politicilor și strategiilor la nivel.

Valoarea totală a proiectului: 424.197,11 lei, din care 415.713,18 lei total fonduri nerambursabile.

Proiectul Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Data publicare: 12/09/2022