23 iunie - Ziua Avertizorilor de Integritate

23 iunie este dedicată persoanelor care au curajul să ia atitudine și să raporteze fapte de corupție.

În România, rolul avertizorilor de integritate este puțin cunoscut și promovat. Legea 571/2004 aplicabilă exclusiv în sectorului public, stabileşte măsuri pentru protecția personalului din autorități/instituții publice sau companii de stat care sesizează nereguli la locul de muncă.

Prin Directiva (UE) 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, aprobată în octombrie 2019, protecția avertizorilor devine obligatorie atât în sectorul public cât și în sectorul privat.

În Directivă, avertizorul de integritate este definit ca fiind o persoană fizică ce raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări obținute în contextul activităților sale profesionale.

În document este prevăzută și obligația de a institui canale interne de raportare. ”Statele membre se asigură că entitățile juridice din sectorul privat și din sectorul public instituie canale și proceduri pentru raportarea internă și pentru întreprinderea unor acțiuni subsecvente, în urma consultării partenerilor sociali și de comun acord cu aceștia”, prevede art.8 din Directiva UE. Documentul integral poate fi citit aici:

România are la dispoziție doi ani să transpună directiva la nivel național, prin urmare sunt necesare dezbateri serioase pentru ca Legea nr. 571/2004 să fie armonizată cu prevederile din Directiva UE.


 


  descarca Directiva UE 1937/2019
Data publicare: 23/06/2020