4 Iulie 2019
Bucureşti

 

COMUNICAT DE PRESĂ

BICA – o acţiune colectivă pentru promovarea integrităţii în mediul de afaceri

 

Transparency International Romania implementează în România “Business Integrity Country Agenda (BICA)”, un proiect coordonat de Transparency International - Secretariat cu sediul la Berlin şi finanţat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

Proiectul creează cadrul necesar pentru ca actori cheie din mediul de afaceri, sectorul public şi societatea civilă să lucreze împreună în scopul elaborării unei agende de reforme menite să diminueze corupţia în practicile comerciale şi implicit să promoveze integritatea în mediul de afaceri din România.

În cadrul proiectului BICA vor fi parcurse următoarele etape:

 • Identificarea lacunelor majore în ceea ce privește integritatea în mediul de afaceri;

 • Încadrarea și analizarea problemei integrității în afaceri din perspectiva României;

 • Evaluarea modului în care sectorul privat, cel public și societatea civilă împart responsabilitatea de a contracara corupția din țară;

 • Creșterea încrederii între stakehoderi în vederea colaborării pentru a reforma și pentru a genera acțiuni comune;

 • Implicarea stakehoderilor relevanţi într-o inițiativă de acțiune colectivă având ca temă integritatea în afaceri;

 • Elaborarea unei agende de reforme care să contribuie la îmbunătățirea mediului de afaceri integru din România, agenda urmând să fie aprobată și susținută de stakehoderi.

Înfiinţarea Grupului Consultativ Naţional

Un element cheie în derularea proiectului îl reprezintă constituirea Grupului Consultativ Naţional, for de lucru din care fac parte stakeholderi reprezentativi din mediul de afaceri, societatea civilă şi sectorul public. În cadrul primei întâlniri, membrii Grupului au stabilit elementele cheie pe baza cărora se va derula cercetarea care asigură punctul de pornire pentru agenda de reforme operaţionale.


Rolul Grupului Consultativ Naţional

 • Oferă informații și opinii argumentate cu privire la integritatea în afaceri;

 • Este consultat cu privire la metodologia de cercetare, conținutul și rezultatele urmărite;

 • Acordă feedback asupra rezultatelor obținute în urma aplicării metodologiei de cercetare

 • Identifică recomandări strategice;

 • Discută modalități de a transforma recomandările strategice într-o agendă de reforme operaționale;

 • Contribuie la promovarea rezultatelor BICA și a recomandărilor din raportul de cercetare elaborat.

Proiectul se derulează în două etape

Etapa 1: Stabilirea cadrului general şi elaborarea raportului de evaluare care va asigura informațiile relevante din ariile tematice cu impact major pentru integritatea în mediul de afaceri, precum și recomandări cheie în vederea îmbunătățirii situației existente la nivel naţional.

Etapa 2: Elaborarea şi promovarea unei agende de reformă, însemnând că recomandările făcute în Etapa 1 sunt transpuse în propuneri concrete de reformă care să fie aplicate pe termen mediu și lung de către părțile interesate, în scopul promovării practicilor integre în mediul de afaceri din România.

Proiectul BICA se derulează simultan în România şi Serbia, sub coordonarea Transparency International-Secretariat, cu sediul la Berlin. În România, implementarea este realizată de Transparency International Romania, în perioada ianuarie 2019 – martie 2021.

Proiectul este finanţat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Prin acest tip de cooperare tehnică, finanţatorul are în vedere să întărească capacitatea societăţii civile de a promova integritatea în afaceri la nivel regional.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi: Georgeta Filip, coordonator comunicare şi advocacy, Transparency International Romania, e-mail: georgeta.filip@transparency.org.roData publicare: 04/07/2019