Tema cea mai importantă pentru România este legată de dezvoltarea statului şi creşterea performanței economice, subiect care a cuprins agenda publică predominant în acești ani cu un impact major asupra calității vieții și a politicilor macroeconomice, subiect care nu poate fi abordat în afara transparenței decizionale și a integrității publice.

Acest subiect a fost însă abordat de o manieră unidirecțională cu neglijarea completă a temei corupției și a nevoii de asigurare a integrității publice, ca premise esențiale în asigurarea standardelor de bună guvernanță.

Implicațiile ignorării complete a fenomenului corupției, care s-a agravat, a condus la ruinarea tuturor politicilor de ajustare economică și dezvoltarea susținută inițiate de executivul de la București.

Astfel, trendurile reținute de diferite instituții prestigioase arată în dinamică deprecierea situației României de la an la an sau decalaje crescute între aceasta și principale state competitoare din regiune.

Influența corupției instituționale și decontărilor din bugetul public a datoriilor de campanie electorală, prin achiziții care favorizează clientela de partid atât în procedurile de licitații la nivelul administrației centrale cât și la nivelul administrației locale se resfrânge la nivelul fiecărui cetățean, fie că este vorba de bugetari, fie că este vorba doar de contribuabil care nu beneficiază de serviciile publice pe care le plătește. Aceste aspecte sunt evidențiate în primul capitol al prezentului raport de diagnostic privind costul corupției.

În capitolul al doilea, este realizată cu titlu exemplificativ anatomia costului corupției pentru mediul de afaceri, România fiind considerată unul dintre cele mai neprietenoase medii investiționale din perspectiva funcționării autorităților de reglementare, a inspecțiilor administrative, al accesului la resursele de energie și funcționării justiției. La aceste aspect se adaugă și politicile fiscal volative care lipsesc pe investitorii de minima predictibilitate și faptul că statul este cel mai rău platnic, acumulând un volum enorm de arierate. Aceste arierate sunt create de lipsa de lichiditate cauzată în mare măsură corupției care acoperă evaziunea fiscală și plăților constractelor către clientele de partid.

Austeritatea însoțită de risipa resurselor publice prin corupție și/sau proastă administrare este soluția sigură către pauperizare și scăderea competitivității economice și sociale. Analizele anatomice din primele două capitole explică efectele asupra capacității administrative și antreprenoriale a statului de a asigura calitatea vieții şi dezvoltarea susținută în condițiile unui stat de drept prezentate în capitolul al treilea.

Costul corupției asupra situației macroeconomice și asupra gradului scăzut de asigurare a standardelor de bună guvernare sunt reliefate prin suprapunerea indicatorilor privind evoluția corupției pe indicatorii de ierarhizare a statelor în funcție de performanță și competitivitate. Analiza datelor arată că, în situația în care fenomenul corupției a devenit din endemic într-unul sistemic, indicatorii de competitivitate arată adâncirea decalajului între România și ceilalți actori regionali.

citeste intregul material 

[Anatomia corupţiei - pdf]


Data publicare: 09/12/2010