Comunicat de presă

Data: 08 Decembrie 2023

Conferință de prezentare a rezultatelor proiectului

Dialog și Implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă

Asociația Română pentru Transparență | Transparency International Romania organizat în data de 07 decembrie 2023 Conferința de prezentare a proiectului Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă. Evenimentul a avut loc online, prin intermediul platformei Zoom.

Și-au confirmat prezența la conferință reprezentanți din cadrul Asociației ”Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul” Aiud; Sindicatului din Învățământ ”Spiru Haret” Mureș; Asociației ”Un Pas Înainte Alexandra”; Asociației Caritas Alba Iulia, etc. 

Între rezultatele obținute în cadrul proiectului menționăm:

• un mecanism de consultare la nivel local denumit Grup Consultativ pentru Dezvoltare Locală (CDL) elaborat în cadrul proiectului și implementat în parteneriat cu Primăria Municipiului Aiud.

• minimum 80 de reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali certificați la finalul sesiunilor de instruire.

• două proceduri de interacțiune a ONG-urilor cu autoritățile publice locale, elaborate.

• un ghid ca instrument de monitorizare și evaluare independentă a politicilor și strategiilor la nivel.

Pentru mai multe informații cu privire la proiectul Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă, SIPOCA 947/MySMIS 151484, vă rugăm să vizitați site-ul nostru sau să ne contactați la adresa de e-mail: office@transparency.org.ro .

Valoarea totală a proiectului: 424.197,11 lei, din care 415.713,18 lei total fonduri nerambursabile.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European,
prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

 


Data publicare: 08/12/2023