Conferința de prezentare a proiectului NIAct

Transparency International Romania a participat vineri, 30  iunie 2023, la conferința de prezentare a proiectului “NIAct - Actualizarea legislaţiei în domeniul integrităţii şi oferirea de sprijin autorităţilor şi deponenţilor în tranziţia către declararea digitală a averilor şi intereselor”.

Proiectul NIAct este derulat de Agenţia Naţională de Integritate în parteneriat cu Ministerul Justiției și Transparency International Romania, în perioada februarie 2022 – august 2023. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020!

Obiectivul general al proiectului constă în inventarierea tuturor actelor normative și actualizarea cadrului legal din domeniul integrităţii, care vizează incompatibilităţile, conflictele de interese şi averile nejustificate, dar şi a sistemului de declarare a averilor şi  intereselor, în baza nevoilor factorilor interesaţi, fundamentate prin analize şi cercetări sociologice.

Obiectivele specifice sunt enumerate mai jos:

  • Actualizarea cadrului legal pentru prevenirea şi sancţionarea conflictelor de interese, a incompatibilităţilor şi averilor nejustificate.
  • Sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice în scopul optimizării procesului de depunere electronică a declarațiilor de avere și de interese (DAI) şi elaborarea unor proceduri unitare.
  • Dezvoltarea cunoştinţelor persoanelor responsabile din instituţiile publice în privinţa procesului de completare şi depunere electronică a declaraţiilor de avere şi de interese prin sistemul e-DAI.

 

Rezultate așteptate ca urmare a implementării proiectului NIAct

 

Rezultat de proiect 1: Cadrul legal pentru prevenirea şi sancţionarea conflictelor de interese, a incompatibilităţilor şi averilor nejustificate actualizat.

Rezultat de proiect 2: Acordarea de sprijin către autorităţile şi instituţiile publice cu scopul optimizării procesului de depunere a DAI şi elaborarea de proceduri unitare.

Rezultat de proiect 3: Campanii de conştientizare privind integritatea derulate.

Rezultat de proiect 4: Cunoştinţe şi abilităţi ale persoanelor responsabile din instituţiile publice îmbunătăţite în privinţa procesului de completare şi depunere electronică a declaraţiilor de avere şi de interese prin sistemul e-DAI.Data publicare: 01/07/2023