În perioada 24 – 28 februarie 2020, la sediul Consiliului Județean Sibiu a avut loc a doua sesiune pe teme privind etica, integritatea și prevenirea corupției la nivelul administrației.

Cei 31 de cursanți au aflat informații noi și au dezbătut subiecte precum: Conduita funcţionarilor publici raportat la noul Cod Administrativ; Rolul, atribuțiile și importanța consilierului de etică; Avertizarea în interes public. Noţiuni de bază, concepte la nivel naţional şi european; Noile reguli europene pentru protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. Directiva UE 2019/1937.

Printre cei 30 de participanți s-au numărat atât funcționari publici din cadrul CJ Sibiu,cât și angajați și personal contractual din instituții aflate în subordinea CJ. Cursurile sunt susținute de formatori Transparency International România, în cadrul proiectului „Să spunem NU corupției”, Cod SIPOCA: 439/SMIS: 118759.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea capacitații administrative a Consiliului Județean Sibiu de a crește integritatea și de a preveni corupția, prin dezvoltarea și implementarea unui standard de integritate, prin dezvoltarea și implementarea unui mecanism de cooperare cu societatea civilă și prin creșterea nivelului de educație anticorupție a personalului din cadrul instituției.

Proiectul „Să spunem NU corupției” este implementat de CJ Sibiu în parteneriat cu Transparency International România și este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.


 

Mai multe informații sunt disponibile pe site-urile celor două instituții partenere: www.cjsibiu.ro și www.transparency.org.ro


   Agenda curs

Data publicare: 09/03/2020