Transparency International Romania

23 Ianuarie 2020

București

INDICELE DE PERCEPȚIE A CORUPȚIEI 2019

Recomandări și soluții pentru România


În peste două treimi dintre țări, eforturile împotriva corupției au stagnat ori au făcut pași înapoi, inclusiv în multe dintre cele mai avansate economii ale lumii, reiese din raportul privind Indicele de Percepție a Corupției, lansat astăzi de Transparency International.

Deși s-au înregistrat și unele progrese, majoritatea statelor nu reușesc să combată în mod eficient corupția din sectorul public. Doar 59 de țări dintr-un total de 180 au obținut scoruri de peste 50 de puncte, media la nivel global fiind aceeași ca în anii precedenți, de 43 de puncte.

Clasamentul este întocmit prin acordarea de puncte, de la 0 la 100, în care 0 înseamnă “foarte corupt”, iar 100 “deloc corupt”. Indicele de Percepție a Corupției reflectă percepția pe care mediul de afaceri o are cu privire la corupția existentă în sectorul public.

România rămâne mult sub media Uniunii Europene

La nivelul Uniunii Europene nu se înregistrează schimbări semnificative față de anul precedent. Media scade de la 66 la 64 de puncte, în top trei rămân aceleași state: Danemarca (87 puncte, în scădere cu un punct față de 2018), Finlanda (86 puncte, în creștere cu un punct față de 2018) și Suedia (85 puncte, la fel ca în 2018).

Cu 44 de puncte, România se află pe penultimul loc la nivelul UE, la egalitate cu Ungaria și cu un punct în plus față de Bulgaria (43).

 

Comparativ cu anul 2018, țara noastă înregistrează o scădere de trei puncte în 2019, ajungând la același scor ca în anul 2012. În graficul de mai jos se poate observa cum s-a modificat percepția față de corupția din sistemul public în ultimii 10 ani în România și în statele menționate anterior.

 

De asemenea, Polonia cu cele 58 de puncte înregistrate în 2019, revine la același scor ca în anul 2012.

Recomandari

Din analiza Transparency International reiese că lipsa de integritate la nivel politic contribuie la menținerea gradului mare de corupție în instituțiile publice. In vederea reducerii corupției și îmbunătățirea încrederii în politic, TI recomandă guvernelor să ia o serie de măsuri imediate. Multe dintre aceste recomandări sunt aplicabile și la nivelul României. Printre acestea se numără:

  • Consolidarea independenței față de factorul politic pentru sistemele de control și echilibru, precum și promovarea separării puterilor în stat;

  • Elaborarea de mecanisme care să respingă orice tratament preferențial în alocarea resurselor și prestarea serviciilor publice;

  • Măsuri de control asupra finanțărilor politice, pentru a preveni influența excesivă în politică;

  • Măsuri de gestionare a conflictelor de interese, astfel încât să se reducă riscul de influență nejustificată în elaborarea de politici publice, precum și aplicarea de reguli clare privind pantouflage-ul;

  • Consolidarea integrității în procesele electorale, prevenirea și sancționarea campaniilor de dezinformare – măsuri esențiale prin care cetățenii pot înțelege că își pot folosi votul pentru a pedepsi politicienii corupți.

Totodată, Transparency International recomandă guvernanților să implice societatea civilă în monitorizarea și expunerea faptelor de corupție, inclusiv prin asigurarea unei mai bune protecții a avertizorilor de integritate și a jurnaliștilor.

Solutii propuse penru Romania

Consecventă principiilor și rolului de think thank asumat la nivel national, Transparency International Romania propune câteva soluții concrete care pot contribui la reducerea corupției în sectorul public.

  • Restabilirea încrederii în mediul de afaceri, prin propunerea unei agende de reformă care să promoveze standarde de integritate în mediul de afaceri. Un astfel de proiect, în care reprezentanți din sectorul de business, sectorul public și organizații neguvernamentale să acționeze împreună pentru promovarea unui mediu de afaceri integru, trebuie să devină o prioritate la nivel național.

  • Îmbunătățirea capacității instituțiilor publice de a aplica mecanisme de integritate, prin modernizarea standardelor de bună guvernanţă locală, pe un model elaborat de TI şi aplicat cu succes în alte state europene.

  • Înfiinţarea Registrului Naţional de Conformitate, un mecanism elaborat de organizaţia noastră pentru a creşte transparenţa administrativă şi pentru a contribui la reducerea vulnerabilităţilor la corupţie în administrația publică.

În plus, Transparency International Romania reiterează faptul că succesul luptei împotriva corupţiei este direct legat de instituţii puternice şi stabile în ansamblul lor. Avem nevoie de instituţii puternice, independente, de lideri responsabili şi cetăţeni implicaţi în viaţa comunităţii locale, care să sancţioneze derapajele.

 

Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați: Georgeta Filip, specialist relaţii publice Transparency International Romania, tel: 0722598014; e-mail: georgeta.filip@transparency.org.ro

Date și statistici despre Indicele de Percepție a Corupției 2019 la nivel global și național sunt disponibile pe site-ul www.transparency.org.ro

Transparency International Romania are 20 de ani de activitate în sectorul neguvernamental, perioadă în care a contribuit inclusiv la înfiinţarea unor instituţii publice precum Agenţia Naţională de Integritate, Direcţia Naţională Anticorupţie, a elaborat politici publice şi standard de etică şi integritate în sectorul public şi mediul de afaceri. Suntem consecvenți principiilor care ne ghidează în activitatea noastră: integritate, imparțialitate, responsabilitate, profesionalism.


 


Data publicare: 23/01/2020