Integritatea în cheltuirea banilor publici:
Cum gestionează România fondurile publice în contextul crizei financiare actuale?

Prezentarea proiectului
Acest proiect a presupus organizarea, în data de 21 octombrie 2009, a unei conferinţe pe tema achiziţiilor publice în România, eveniment ce a reunit reprezentanţi ai autorităţilor publice direct implicate în acest domeniu şi reprezentanţi ai mediului de afaceri, împreună cu membri ai organizaţiilor societăţii civile. Tema acestui eveniment a fost dublă: pe de-o parte, analiza nivelului de integritate din sfera de fonduri publice, şi, pe de alta, formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea integrităţii în acest sector.

Agenda conferintei (pdf) 
 

Conferinţa a cuprins trei etape principale. Descrierea generală a cadrului de reglementare a sistemului românesc de achiziţii publice a fost urmată de o evaluare, din perspectiva integrităţii, a practicilor actuale din acest domeniu şi de o analiză a riscurilor în procesul de achiziţii. În final, au fost formulate priorităţi şi recomandări care să poată preîntâmpina carenţele şi practicile incorecte identificate.

Prezentarea cadrului de reglementare a Sistemului românesc de Achiziţii Publice (pdf) 

Evaluarea integrităţii în Sistemul românesc de Achiziţii Publice (pdf) 

Un Sistem de Achiziţii Publice Curat. Document de politică publică (doc) 
 

Scopul proiectului 
Scopul principal al acestui proiect a fost acela de a evalua vulnerabilitatea la corupţie a sectorului de achiziţii publice, astfel încât să poată fi formulate recomandări realiste şi fezabile la problemele menţionate. Cele care au reieşit din dezbateri au fost coroborate cu propunerile Transparency International România într-un document de politică publică ce vizează trasarea unor linii directoare pentru îmbunătăţirea performanţei sferei româneşti de achiziţii publice în termeni de integritate.

Un alt obiectiv a fost acela de a aduce în atenţia participanţilor cele mai bune practici în materie de achiziţii publice la nivel internaţional, ce pot reprezenta modele pentru practicienii români. În acest sens, a fost abordată propunerea instituţionalizării "Pactelor de Integritate" în achiziţiile publice şi în sfera de cheltuieli publice. În termeni generali, acest model reprezintă un instrument de prevenire şi combatere a corupţiei în achiziţiile publice, care cuprinde un angajament legal de respectare a principiilor transparenţei şi integrităţii asumat concomitent de autorităţile guvernamentale şi de ofertanţii semnatari, cu participarea reprezentanţilor societăţii civile în facilitarea şi monitorizarea respectării lui.

Cadru de bune practici pentru un Sistem de Achiziţii Publice Curat 

[în limba engleză] (pdf) 
 

Rezultate 
Proiectul s-a concretizat cu o analiză globală a stării actuale din domeniul achiziţiilor publice în ceea ce priveşte cadrul legal şi practicile curente corespunzătoare şi cu un document de politici publice care să răspundă carenţelor şi neregulilor identificate.

Rolul organizaţiei

  1. facilitarea dialogului între autorităţile publice şi mediul privat pe tema achiziţiilor publice
  2. centralizarea vulnerabilităţilor, a priorităţilor şi a recomandărilor ce vizează sectorul de achiziţii publice într-un document de politică publică
  3. asigurarea continuităţii proiectului prin evenimente ulterioare pe aceeaşi temă.

 

Costul proiectului
€ 6790

Finanţatori 
Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti 
Ambasada Canadei în România 


Data publicare: 21/10/2009