09 decembrie 2020

Bucureşti

Comunicat de presă

Măsuri concrete pentru cosolidarea integrității, transparenței

și reponsabilității în administrația publică și mediul de afaceri

 

De Ziua Internațională Anticorupție, Transparency International Romania face un apel către noul Legislativ și viitorul Executiv să includă în prioritățile pe termen scurt și mediu măsuri care să consolideze integritatea, transparența și responsabilitatea în administrația publică și în mediul de afaceri.

Ziua de 9 decembrie este un bun prilej să ne reamintim că România a ratificat prin lege Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, încă din anul 2004, angajându-se astfel să aplice ”politici de prevenire a corupţiei eficiente şi coordonate care favorizează participarea societăţii şi care reflectă principiile de stat de drept, buna gestiune a problemelor politice şi bunurile publice, de integritate, transparenţă şi responsabilitate”.

Consecventă principiilor și rolului de think thank asumat la nivel național, Transparency International Romania aduce în atenția publică o serie de măsuri care pot contribui semnificativ la îndeplininirea angajamentelor asumate de Romania și implicit la cosolidarea integrității, transparenței și responsabilității în sectorul public și sectorul privat:

  • Promovarea Pactelor de Integritate în derularea achizițiilor publice, mecanisme independente de monitorizare în timp real a proiectelor majore de lucrări publice și nu numai.

  • Înfiinţarea Registrului Naţional de Conformitate, un mecanism elaborat și promovat de organizaţia noastră, care va îmbunătăți transparenţa administrativă și va contribui la reducerea vulnerabilităţilor la corupţie în administrația publică.

  • Restabilirea încrederii în mediul de afaceri, printr-o agendă de reformă care să promoveze standarde de integritate în mediul de afaceri. Un astfel de proiect, în care reprezentanți din sectorul de business, sectorul public și organizații neguvernamentale să acționeze împreună pentru promovarea unui mediu de afaceri integru, trebuie să devină o prioritate la nivel național. https://www.transparency.org.ro/ro/tiropage/business-integrity-country-agenda

  • Transpunerea în legislația națională a Directivei UE privind avertizarea în interes public la standarde înalte de conformitate.

  • Implementarea sistemului privind depunerea în format electronic a declarațiilor de avere și de interese.

  • Acordarea de sprijin instituțiilor cu rol anti-corupție, în vederea creșterii capacității operaționale și a eficacității acestora, inclusiv prin conservarea și îmbunătățirea cadrului de reglementare.

Transparency International Romania reiterează faptul că este nevoie de o implicare constantă a tuturor reprezentanţilor societăţii, de la clasa politică, instituţii publice, la mediul privat şi cetăţeni, fiecare având rolul şi responsabilitatea sa în combaterea corupţiei.

În cei peste 20 de ani de activitate, Transparency International Romania a contribuit inclusiv la ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei; la înfiinţarea/consolidarea unor instituţii publice precum ANI, DNA; la elaborat peste 40 de politici publice, inclusiv cea privind protecția avertizorilor de integritate. Totodată a elaborat și implementat standarde de etică şi integritate în sectorul public şi mediul de afaceri. Suntem consecvenți principiilor care ne ghidează în activitatea noastră: integritate, imparțialitate, responsabilitate, profesionalism.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: Georgeta Filip, specialist relaţii publice Transparency International Romania, e-mail: georgeta.filip@transparency.org.ro.


  Comunicat de presa
Data publicare: 09/12/2020