Transparency International România şi Institutul pentru Politici Publice au lansat miercuri, 4 martie 2020, două rapoarte de monitorizare elaborate în cadrul proiectului Pactele de Integritate– mecanisme de control civic pentru salvgardarea fondurilor UE”, finanțat de Comisia Europeană.

Evenimentul a avut loc miercuri, 04 martie 2020, între orele 14:00-16:00 şi s-a bucurat de prezenţa a numeroşi reprezentanţi din instiuţii publice, organizaţii neguvernamentale, specialişti în achiziţii publice.

Cele două rapoarte au ca temă modul de desfășurare a achizițiilor publice din proiectele:

  • Creșterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România implementat de ANCPI cu finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;
  • E-cultura: Biblioteca digitală a României implementat de Ministerul Culturii cu finanțare prin Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020.

Pactele de Integritate sunt un instrument de prevenire a corupției și promovare a bunei administrăi în contractele publice, inițiat de Transparency International, propus de Comisia Europeană pentru creșterea eficienței și transparenței în achizițiile publice, este implementat în prezent în 11 state membre, inclusiv România.

În ţara noastră, proiectul pilot este implementat de Transparency International Romania și Institutul pentru Politici Publice, care testează Pactele de Integritate în cadrul a două proiecte: „Creşterea gradului de acoperire şi de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, derulat de ANCPI, finanțat prin Programul Operațional Regional, respectiv proiectul de realizare a Catalogului Electronic pentru școli, derulat de Ministerul Educaţiei Naţionale, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate.Data publicare: 04/03/2020