09 Octombrie 2020

Bucureşti

COMUNICAT DE PRESĂ

Raportul de cercetare Business Integrity Country Agenda,

o premieră pentru România

 

Transparency International Romania a lansat miercuri, 07 octombrie 2020, raportul de cercetare Business Integrity Country Agenda (BICA) în România. Evenimentul a avut loc în cadrul unei conferințe organizate la sediul Deutsche Bank Global Technology din Bucureşti, fiind totodată posibilă şi participarea prin platformă online, şi s-a bucurat de o prezenţă importantă din partea celor trei piloni analizaţi în cadrul raportului: sectorul privat, sectorul public şi societate civilă.

Printre instituțiile publice participante s-au numărat Curtea de Conturi, prin președintele acesteia, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice – Corpul de Control, ANAF, DLAF, Direcția Generală Anticorupție, Agenția Națională de Integritate, Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

Totodată, au răspuns invitației noastre reprezentanți la București din partea ambasadelor: ambasada Germaniei, ambasada Austriei, ambasada Greciei, ambasada Marii Britanii, ambasada Norvegiei, ambasada Olandei, ambasada Serbiei, ambasada Suediei.

Sectorul privat s-a arătat deosebit de interest de raportul de cercetare BICA, printre participanții la eveniment numărându-se reprezentanți ai AmCham, CNIPMMR, companii naționale și multinaționale, antreprenori. De asemenea, printre invitați s-au numărat reprezentanți ai societății civile, precum Societatea Academică din România, IPP, Colegiul Pacienților.

Lista completă precum și intervenții din partea participanților sunt disponibile aici: https://www.transparency.org.ro/ro/tiropage/conferinta-de-lansare-raportului-de-cercetare-bica-07-octombrie-2020

Raportul de cercetare BICA este o premieră pentru România, o analiză complexă şi definitorie pentru mediul de afaceri, realizată pe baza unei metodologii a Transparency International și fundamentată pe cercetarea mai multor surse: legislație, documente oficiale, date statistice primare, precum și interviuri cu experți și reprezentanți din mediul de afaceri, instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale. Au fost evaluate atât ariile tematice referitoare la influența pe care domeniul legislativ și cel societal o au asupra mediului de afaceri, cât și modul în care companiile contribuie la construirea și dezvoltarea unui mediu de afaceri integru.

Pe lângă evaluarea propriu-zisă, raportul cuprinde și o serie de recomandări cu soluții de remediere pentru cei trei piloni analizați, astfel: 15 recomandări pentru sectorul public, 8 recomandări pentru sectorul privat și 6 recomandări pentru societatea civilă.

Prin urmare, BICA oferă o abordarea cuprinzătoare și inovativă de culegere a tuturor informațiilor relevante pentru a construi o bază credibilă de acțiune. Raportul de cercetare şi recomandările din cadrul dezbaterilor de miercuri stau la baza elaborării unei agende de reforme menite să diminueze corupţia în practicile comerciale şi implicit să promoveze integritatea în mediul de afaceri din România. Lista cu recomandări poate fi consultată aici: https://www.transparency.org.ro/ro/tiropage/business-integrity-country-agenda


 

  • Evaluarea sectorului public

Ariile tematice referitoare la sectorul public abordează conceptul integrității în relația cu mediul privat din prisma unor teme precum mituirea oficialilor, mita în relații comerciale, spălarea de bani, concurența neloială, avertizarea de integritate, traficul de influență, achizițiile publice.

Spre exemplu, s-a constatat că, deși legislația care interzice mituirea în relațiile comerciale primește maximml de punctaj, capacitatea instituțională de aplicare a legislației care interzice mita în relații comerciale este evaluată la 50 de puncte din 100 posibile.


 

Prevederile legale pentru majoritatea subiectelor abordate de ariile tematice sunt bine adaptate nevoilor sistemului instituțional, economic și social și susțin integritatea în afaceri. Cu toate acestea, rezultate mai puțin pozitive ale evaluării sunt generate de analiza nivelului de punere în aplicare a legilor existente. În majoritatea cazurilor, există două motive ale acestor limitări:

  • capacitate instituțională slabă, fiind inclusiv vorba despre lipsa efectivă a pregătirii oficialilor și funcționarilor publici;

  • instituțiile de control nu sunt suficient de eficiente, iar cooperarea lor cu mediul de afaceri și societatea civilă este minimă.


 

  • Evaluarea sectorului privat

Sectorul de business din România nu a adoptat standarde internaționale de integritate corporativă la scară largă. În general, corporațiile multinaționale preiau politicile și standardele anticorupție de la centru, în timp ce companiile naționale sunt mult mai puțin interesate de aceste aspecte. Deși mulți antreprenori condamnă corupția în mod public, acest lucru nu se reflectă în strategiile lor de management.

Mediul economic românesc este dominat de lipsa de încredere în ceilalți și în statul român. Dar, din cauza percepției greșite potrivit căreia corupția ar fi necesară pentru a derula unele contracte în România, problemele de corupție nu sunt neapărat cele mai relevante pentru companii în procesele lor de due diligence și de monitorizare a partenerilor, fiind rareori un deal breaker. Astfel că implementarea politicilor de integritate în mediul de afaceri din România este evaluată la 25 de puncte din 100, la fel și aplicarea mecanismelor de avertizare de integritate. Totodată, dezvăluirea datelor financiare cheie ale companiilor din România poate fi evaluată la 0 puncte din 100.


 

Mai multe informații, inclusiv despre evaluarea societății civile sunt disponibile în Raportul de cercetare Business Integrity Country Agenda (BICA) în România, pe site-ul Transparency International Romania: www.transparency.org.ro .

Proiectul BICA Business Integrity Country Agenda se derulează simultan în România şi Serbia, sub coordonarea Transparency International-Secretariat, cu sediul la Berlin. În România, implementarea este realizată de Transparency International Romania, în perioada ianuarie 2019 – mai 2021.

Proiectul este finanţat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Prin acest tip de cooperare tehnică, finanţatorul are în vedere să întărească capacitatea societăţii civile de a promova integritatea în afaceri la nivel regional.

Pentru informaţii suplimentare, rugăm să contactaţi: Georgeta Filip, coordonator comunicare, Transparency International Romania, e-mail: georgeta.filip@transparency.org.ro


Data publicare: 09/10/2020