Rezultatele proiectului NIAct 

În luna decembrie se încheie proiectul „NIAct – Actualizarea legislației în domeniul integrității și oferirea de sprijin autorităților și deponenților în tranziția către declararea digitală a averilor și intereselor”.

În calitate de partener, Transparency International Romania a participat la implementarea acestui proiect împreună cu Agenţia Naţională de Integritate, beneficiarul proiectului, și Ministerul Justiției, de asemenea partener de proiect.

Proiectul NIAct a fost derulat în perioada 22 februarie 2022 – 22 decembrie 2023 și cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

Obiectivul general al proiectului NIAct a constat în inventarierea tuturor actelor normative și actualizarea cadrului legal din domeniul integrității, care vizează incompatibilitățile, conflictele de interese și averile nejustificate, dar și a sistemului de declarare a averilor și a intereselor, în baza nevoilor factorilor interesați, fundamentate prin analize și cercetări sociologice.

În cadrul proiectului NIAct a fost realizată o amplă analiză a cadrului legislativ din domeniul integrităţii prin reflectarea aspectelor de bună practică, dar şi a inconsistenţelor, neclarităţilor şi omisiunilor care reduc din eficienţa şi eficacitatea sistemului de integritate românesc şi prin revizuirea recomandărilor internaţionale primite de România în cadrul mecanismelor de cooperare: MCV, GRECO, Comisia de la Veneţia şi UNCAC.

Propunerile de modificări legislative au ca scop actualizarea cadrului legal de integritate în ceea ce privește conflictele de interese, incompatibilitățile și declararea averilor. De asemenea, au fost derulate campanii de conştientizare privind integritatea, fiind elaborate totodată patru spoturi video și zece tutoriale.

Pe parcursul proiectului au fost organizate sesiuni de instruire, la care au participat peste 300 de persoane responsabile cu gestionarea procesului de completare și depunere electronică a declaraţiilor de avere și interese. Echipa de proiect a ajuns în toate cele opt regiuni de dezvoltare, prezentând participanților informații utile despre depunerea electroncă a declarațiilor de avere și de interese, studii de caz și provocări întâlnite de utilizatorii platformei e-DAI.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.


Data publicare: 16/12/2023