UPDATE – România avansează lent în procesul de transpunere a Directivei privind protecția avertizorilor de integritate


De Ziua Mondială a Avertizării de Integritate, 23 iunie 2021, Transparency International și Whistleblowing International Network au actualizat harta transpunerii Directivei (UE) 2019/1937.

Primul Raport de progres privind transpunerea Directivei UE privind protecția avertizorilor de integritate a fost lansat cu patru luni în urmă. La momentul respectiv, două treimi dintre statele membre nu demaraseră transpunerea Directivei Europene cu privire la protecția avertizorilor de integritate ori progresele erau minime în acest sens.

Acum, cu mai puțin de 6 luni înainte de data limită la care statele membre UE trebuie să transpună Directiva în legislațiile naționale, 14 țări încă nu au înregistrat progrese semnificative în acest sens sau nici nu au început procesul de transpunere. Printre acestea se numără: Italia, Croația, Bulgaria, Grecia, Ungaria.

Cinci state înregistrează un progres limitat – Portugalia, Spania, Franța, Germania și Estonia, iar patru state înregistrează progrese moderate în ceea ce privește transpunerea Directivei – România, Letonia, Lituania și Danemarca.

Comparativ, în primul Raport de progres, România se afla în rândul statelor cu progrese minimale pe această temă. Între timp, Ministerul Justiției a avut consultări publice privind transpunerea Directivei. De aici și avansul în clasament.

Statele membre care au avansat cel mai mult în procesul de transpunere sunt Cehia, Irlanda, Suedia și Țările de Jos, care au ajuns deja să dezbată proiectele de legi în parlamentele naționale, fie se află în faze avansate ale consultărilor publice asupra documentelor.

În ceea ce privește transparența și includerea stakeholderilor în procesul de transpunere, încă sunt probleme. În urma presiunii societății civile cu privire la lipsa incluziunii, au fost lansate consultări publice în Spania și România, precum și în Franța, dar de multe ori se acordă foarte puțin timp pentru o analiză adecvată. În unele țări, stakeholderii au putut trimite opinii doar două sau trei săptămâni, mult sub standardul Comisiei Europene de 12 săptămâni. Ca bună practică în acest sens menționăm Danemarca, țară unde consultarea s-a desfășurat cu peste 90 de organizații ale societății civile.

Experții societății civile continuă să colaboreze în întreaga Uniune Europeană pentru a monitoriza proiectele de legi și posibilele încălcări ale procesului de transpunere, s-au format coaliții în mai multe țări, cum ar fi Grecia, România și Germania. O atenție importantă este acordată articolului 25 din directivă, clauza „de non-regresie”, pentru a se asigura că guvernele nu diminuează în mod intenționat sau accidental prevederile legislative existente cu privire la protecția avertizorilor.

Campaniile de informare publică, precum cea derulată în Republica Cehă, de exemplu, sunt esențiale pentru a crește gradul de conștientizare a drepturilor avertizorului de integritate, iar petițiile precum cea lansată în Franța demonstrează importanța presiunii publice asupra guvernului.

În țara noastră, Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică proiectul de lege în luna martie. Transparency International Romania a trimis o serie de recomandări asupra proiectului de lege și urmărește cu atenție acest subiect.

Mai multe informații privind actualizările Raportului pot fi găsite la: https://www.transparency.org/en/blog

Pentru instrumente de advocacy și ghiduri privind protecția avertizorilor de integritate și transpunerea Directivei accesați: https://www.whistleblowingmonitor.eu/resources-list.php

Raportul integral elaborat de Transparency International și Whistleblowing International Network este disponibil aici: https://www.transparency.org.ro/ro/tironews/raport-de-progres-despre-transpunerea-directivei-ue-privind-protec%C8%9Bia-avertizorilor-de-0


Data publicare: 23/06/2021