Transparency International România (TI-România), consecventă misiunii sale de promovare a sistemului naţional de integritate şi a combaterii corupţiei, a desfăşurat în decursul anilor o serie de programe de promovare a unor bune practici. Printre numeroasele politici publice promovate de TI-România se regăsesc şi înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Integritate, concretizată prin apariţia Legii nr.144/2007 şi protecţia avertizorilor de integritate, concretizată prin apariţia Legii nr. 571/2004.

În luna februarie 2009, ne-am adresat Consiliului Naţional de Integritate prezentând date şi fapte de încălcare a legii pe care avertizori de integritate le-au adus la cunoştinţa organizaţiei noastre, în cadrul programului ALAC. Astfel, în data de 26 februarie 2009, TI-România a solicitat plenului CNI constituirea unei comisii potrivit dispoziţiilor art. 25 din legea nr. 144/2007 pentru verificarea existenţei unei posibile stări de incompatibilitate cu privire la preşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate şi adoptarea măsurilor care se impun în acest sens. La acel moment, Consiliul a stabilit demararea procedurilor de anchetare a Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate şi a Secretarului General al instituţiei ,înfiinţându-se comisia specială de anchetă formată din 5 membri. Această solicitare s-a întemeiat pe documente probatorii înaintate Consiliului de către un fost angajat al ANI, care a fost concediat ca urmare a sesizării unor nereguli în activitatea preşedintelui ANI, constituindu-se în acest fel avertizor de integritate.

Vă aducem la cunoştinţă, că prin nerespectarea prevederilor Legii 571/2004, conducerea Agenţiei Naţionale de Integritate a recurs la măsuri de represalii li a decis concedierea celor care au făcut avertizările de integritate respective, deşi aceste persoane se aflau sub protecţia legii. A fost finalizat un singur proces dintre cele declarate de avertizori pentru anularea sancţiunilor, iar în acest caz instanţele de judecată au anulat măsurile de retorsiune.

Faţă de cele prezentate şi cunoscând rolul instituţional al Consiliului Naţional de Integritate, vă solicităm să ne comunicaţi public următoarele:

  1. Ce s-a întâmplat cu investigaţia începută de CNI acum mai bine de 5 luni de zile şi care sunt rezultatele acestui demers.
  2. Care este poziţia CNI faţă de politicile de retorsiune contra avertizorilor de integritate promovate de Agenţia Naţională de Integritate
  3. Dacă CNI îşi asumă consecinţele amânării oricărui răspuns în chestiunile cu care a fost sesizat şi dacă îşi asumă riscurile la care este supusă în acest moment instituţia, angajată într-o campanie mediatică de acoperire a gravelor acuze ce i se aduc, campanie care o deturnează de la rolul său real şi de la capacitatea de a atinge rezultate reale și valide din punct de vedere juridic

Vă solicităm ca în proxima dumneavoastră şedinţă să luaţi în discuţie şi să comunicaţi public răspunsul la prezenta scrisoare deschisă.

Victor ALISTAR

Director executiv
Transparency International Romania


Data publicare: 27/07/2009