Joi, 26 noiembrie 2020, în cadrul proiectului LINC - Creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate (cod MySMIS 118 824/cod proiect: SIPOCA 451), va avea loc un seminar destinat inspectorilor din cadrul Agenției Naționale de Integritate, în vederea creșterii capacității instituționale de procesare a datelor, în special pentru depistarea averilor nejustificate.

Seminarul va fi susținut de experți naționali și internaționali, reprezentanți ai unor instituții interne și externe, cu rezultate importante obținute în domeniul luptei împotriva corupției. Evenimentul va fi deschis de Silviu-Ioan Popa, Secretar general al Agenției Naționale de Integritate, și de Victor Alistar, membru în Consiliul Director al Transparency International Romania.

În cadrul evenimentului vor susține prezentări de Dmytro Kotlyar, Consultant al Băncii Mondiale; Laura Ștefan, Expert anticorupție în cadrul Asociației Expert Forum; Vita Habjan Barborič, Membru al Biroului GRECO; María Emilia Berazategui, Interim Head & Advocacy Transparency International; Rafael García Aceves, Policy Coordinator, Public Contracting Transparency International.

Vor fi abordate tematici precum sistemul de declarare a averilor și intereselor, digitalizarea procesului de declarare a averilor și intereselor, bune practici internaționale în acest domeniu, cadrul legislativ de integritate din perspectiva societății civile, bune practici din statele membre GRECO în gestionarea incidentelor de integritate, precum și metode alternative de prevenire, detectare și gestionare a conflictelor de interese.

Astfel că, inspectorii de integritate ANI vor afla cele mai bune practici întâlnite la nivel internațional în domeniul declarării averilor și intereselor, lucru ce le va fi util în desfășurarea activității lor de prevenire și combatere a corupției. Acest tip de activitate nu este singular, în cadrul proiectului LINC desfășurându-se și o vizită de lucru în Franța, unde inspectori de integritate ANI au participat la schimburi de experiență cu omologi ai lor din cadrul instituțiilor cu aceleași atribuții.

Proiectul LINC are în vedere creșterea capacității inspectorilor ANI de a depista cazurile de averi nejustificate prin crearea de rețele de lucru cu experți din cadrul unor instituții cu aceleași atribuții din alte state membre ale Uniunii Europene, precum și cu experți anticorupție din societatea civilă sau din instituții internaționale de prestigiu, precum GRECO sau Banca Mondială.

Seminarul va fi organizat prin mijloace de comunicare la distanță, respectiv prin platforma ZOOM, asigurând astfel continuitatea proiectului, în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 ce a afectat toate domeniile de activitate.

Proiectul „LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate”, cod MySMIS: 118824/ cod proiect: SIPOCA451, este implementat de Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu Transparency International România.

Proiectul LINC este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.


Data publicare: 23/11/2020