Peste 120 de persoane din cadrul CJ Buzău și instituții subordonate au participat la sesiuni de pregătire având ca teme etica, integritatea, prevenirea corupției în instituțiile publice.

Transparency International România a derulat șase astfel de sesiuni, în perioada noiembrie 2019 – ianuarie 2020, în calitate de partener în proiectul „Parteneriat pentru etica si integritate în Consiliul Județean Buzău”, Cod SIPOCA: 428.

Printre subiectele dezbătute în cadrul sesiunilor s-au numărat și procedurile elaborate în cadrul proiectului: procedura de declarare a averilor și intereselor; procedura de prevenire și gestionare a conflictelor de interese și a incompatibilităților; procedura de declarare a cadourilor; procedura privind diseminarea și monitorizarea respectării Codului de etică și conduit; procedura privind avertizorul de integritate.

Proiectul „Parteneriat pentru etica si integritate în Consiliul Județean Buzău”, Cod SIPOCA: 428 are ca obiectiv general: Consolidarea capacității administrative a CJ Buzău de a crește integritatea și de a reduce vulnerabilitățile la corupție, prin dezvoltarea si implementarea unui sistem de integritate care include standarde, politici și proceduri de etică și integritate, precum și printr-un program de educație anticorupție, contribuind la dezvoltarea unei administrații locale eficace.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.


Data publicare: 27/01/2020